גיאומטריה אנליטית (ישר, מעגל, מעגל קנוני) | שאלון 803 | שאלון 382

 

נושאים נלמדים: גיאומטריה אנליטית של ישר, גיאומטריה אנליטית של המעגל ונוסחאות בגיאומטריה אנליטית

על מנת ללמוד את כל השיעור עליכם ללמוד החל מהסרטון הראשון ועד הסרטון האחרון. אורכו של כל סרטון משתנה ואורך מספר דקות.
לרכישת הקורס המלא בשאלון 803 החל מ- ₪55/חודש לחצו כאן.
 
השלמת בגרות במתמטיקה, שיעורי וידאו בשאלון 803, בגרות במתמטיקה
לצפייה יש לבחור את הנושא הרצוי וללחוץ על שם הנושא לפתיחת רשימת השיעורים לאותו הנושא. מתוך טבלת השיעורים ניתן לבחור את השיעור הרצוי.
שם השיעורסטטוס
גיאומטריה אנליטית - גיאומטריה של הישר
ישרים במישור, שיפוע ישר, אמצע קטע, משפט פיתגורס, אורך קטע, משוואת ישר ומצולעים בגיאומטריה אנליטית.
מבוא לגיאומטריה אנליטית
מבוא לגיאומטריה אנליטית ומערכת צירים קרטזית.
פעיל
ישרים בגיאומטריה
משוואת הישר, סוגי ישרים במערכת צירים ובקשר לשיפועו של הישר.
פעיל
המצב ההדדי בין ישרים
המצב ההדדי בין ישרים במישור והמשמעות הגרפית.
פעיל
דוגמה
דוגמה למצב ההדדי בין ישרים.
פעיל
שיפוע הישר
הנוסחה לשיפוע ישר ומכפלת ישרים מאונכים.
פעיל
דוגמה מסכמת
דוגמה מסכמת לישרים ושיפועי הישרים (חלק א׳).
פעיל
דוגמה מסכמת
דוגמה מסכמת לישרים ושיפועי הישרים (חלק ב׳).
להרשמה
אמצע קטע
הנוסחה לחישוב אמצע קטע.
להרשמה
משפט פיתגורס
משפט פיתגורס לחישוב יתר וניצבים במשולש ישר זווית.
להרשמה
אורך קטע
הנוסחה לחישוב מרחק בין שתי נקודות.
להרשמה
משוואת ישר בעזרת שתי נקודות
משוואת ישר בעזרת שתי נקודות ובעזרת שיפוע ונקודה.
להרשמה
דוגמה מסכמת
דוגמה מסכמת לשימוש בכלל הנוסחאות.
להרשמה
משולשים
שטח משולש ותיכונים, גבהים וחוצי זווית במשולשים.
להרשמה
משולשים מיוחדים
תכונות המשולשים: משולש ישר זווית, משולש שווה שוקיים ומשולש שווה צלעות.
להרשמה
מרובעים
תכונות המורבעים המיוחדים (מקבילית, טרפז, מעוין, מלבן וריבוע).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מבגרות חורף תשע"ד, 803.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מבגרות קיץ מועד ב' תשע"ד, 803.
להרשמה
גיאומטריה אנליטית - גיאומטריה של המעגל
מעגל קנוני, מעגל כללי, חיתוך המעגל עם הצירים, חיתוך המעגל עם הישר, חיתוך מעגלים, משיק למעגל, מיתר וקוטר במעגל.
המעגל הקנוני
מבוא למעגלים והמעגל הקנוני (מעגל שמרכזו בראשית הצירים).
פעיל
דוגמאות
דוגמאות למציאת משוואת המעגל הקנוני.
פעיל
נקודות חיתוך עם הצירים
נקודות החיתוך של המעגל הקנוני עם הצירים.
פעיל
המצב ההדדי בין הנקודה למעגל
נקודה על שפת המעגל, מחוץ למעגל ובתוך המעגל.
פעיל
המצב ההדדי בין הישר למעגל
ישר החותך מעגל, ישר משיר למעגל וישר זר למעגל.
פעיל
משיק למעגל
משפט משיק למעגל מאונך לרדיוס בנקודת ההשקה.
פעיל
מיתר וקוטר
מיתרים וקטרים במעגל.
להרשמה
דוגמה
דוגמה למעגל קנוני.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מבגרות חורף תשע"ג, 803.
להרשמה
מעגל כללי
משוואת המעגל הכללי.
להרשמה
דוגמאות
דוגמאות למציאת משוואת המעגל הכללי.
להרשמה
מעגל כללי משיק לצירים
תכונות המעגל המשיק לצירים.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מבגרות חורף תשע"ד, 803.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מבגרות חורף תשס"ט, 003.
להרשמה