טכניקה אלגברית | שאלון 806 | שאלון 581

 

נושאים נלמדים: פירוק לגורמים, פירוק טרינום, חזקות ושורשים, משוואות, אי שוויונות ממעלה ראשונה, שנייה, נעלם במכנה, פונקציות

על מנת ללמוד את כל השיעור עליכם ללמוד החל מהסרטון הראשון ועד הסרטון האחרון. אורכו של כל סרטון משתנה ואורך מספר דקות.
לרכישת הקורס המלא בשאלון 806 החל מ- ₪55/חודש לחצו כאן.
 
 בגרות במתמטיקה, בגרות אונליין, השלמת בגרות במתמטיקה
 
לצפייה יש לבחור את הנושא הרצוי וללחוץ על שם הנושא לפתיחת רשימת השיעורים לאותו הנושא. מתוך טבלת השיעורים ניתן לבחור את השיעור הרצוי.
שם השיעורסטטוס
טכניקה אלגברית - מבוא
סדר פעולות חשבון, נוסחאות הכפל המקוצר, חזקות ושורשים, שברים ומכנה משותף.
סדר פעולות החשבון
סדר פעולות חשבון: חיבור, חיסור, כפל וחילוק.
פעיל
מקבץ דוגמאות (חלק א׳)
מקבץ דוגמאות חלק א׳ - תרגילים 1-3.
פעיל
מקבץ דוגמאות (חלק ב׳)
מקבץ דוגמאות חלק ב׳ - תרגילים 4-6.
להרשמה
מקבץ דוגמאות (חלק ג׳)
מקבץ דוגמאות חלק ג׳ - תרגילים 7-10.
להרשמה
מקבץ דוגמאות (חלק ד׳)
מקבץ דוגמאות חלק ד׳ - תרגילים 11-12.
להרשמה
חזקות
הגדרת החזקה וסדר פעולות חשבון עם חזקות.
להרשמה
חזקות עם בסיס שלילי
מעריך זוגי/אי זוגי ובסיס שלילי בחזקה.
להרשמה
חוקי החזקות
חוקי החזקות.
להרשמה
מקבץ דוגמאות (חלק א׳)
מקבץ דוגמאות חלק א׳ - תרגילים 1-4.
להרשמה
מקבץ דוגמאות (חלק ב׳)
מקבץ דוגמאות חלק א׳ - תרגילים 5-6.
להרשמה
שורש ריבועי
שורשים מסדר שני.
להרשמה
מקבץ דוגמאות
מקבץ דוגמאות - תרגילים 1-3.
להרשמה
פתיחת סוגריים - כפל סוגריים באיבר
כפל של איבר בסוגריים לפתיחת סוגריים.
פעיל
פתיחת סוגריים - כפל בין סוגריים
כפל של סוגריים בסוגריים לפתיחת סוגריים.
פעיל
כינוס איברים דומים
כינוס איברים דומים באלגברה.
להרשמה
מקבץ דוגמאות
מקבץ דוגמאות - תרגילים 1-3.
להרשמה
פירוק לגורמים (שיטה א׳) - הוצאת גורם משותף
פירוק לגורמים ע״י הוצאת גורם משותף מחוץ לסוגריים. דוגמאות 1-2.
להרשמה
מקבץ דוגמאות
מקבץ דוגמאות - תרגילים 3-6.
להרשמה
פירוק לגורמים (שיטה ב׳) - פירוק לפי קבוצות
פירוק לגורמים ע״י פירוק לפי קבוצות.
להרשמה
נוסחאות הכפל המקוצר
שלושת נוסחאות הכפל המקוצר.
להרשמה
מקבץ דוגמאות
מקבץ דוגמאות - תרגילים 1-3.
להרשמה
פירוק לגורמים (שיטה ג׳) - פירוק לפי נוסחאות הכפל המקוצר
פירוק לגורמים ע״י נוסחאות הכפל המקוצר.
להרשמה
מבוא לשברים
הגדרת השבר וסוגי שברים.
להרשמה
מעבר משבר מדומה למספר מעורב ומעבר ממספר מעורב לשבר מדומה
מעבר בין מספרים מעורבים לשברים מדומים.
להרשמה
פעולות בשברים - חיבור וחיסור
חיבור וחיסור שברים ומציאת מכנה משותף. דוגמאות 1-4.
להרשמה
מקבץ דוגמאות
מקבץ דוגמאות - תרגילים 5-8.
להרשמה
פעולות בשברים - כפל
כפל שברים. דוגמאות 1-7.
להרשמה
פעולות בשברים - חילוק
חילוק שברים. דוגמאות 1-5.
להרשמה
צמצום והרחבה של שברים
צמצום והרחבת שברים.
להרשמה
טכניקה אלגברית - משוואות
משוואות ממעלה ראשונה, מעלה שנייה, נעלם במכנה, מערכת משוואות, משוואות מיוחדות, משוואות עם ערך מוחלט ומשוואות עם נעלם בשורש.
מבוא למשוואות ומשוואות ממעלה ראשונה
דרכי פתרון משוואה ממעלה ראשונה.
להרשמה
מקבץ דוגמאות (חלק א׳)
מקבץ דוגמאות חלק א׳ - תרגילים 1-3.
להרשמה
מקבץ דוגמאות (חלק ב׳)
מקבץ דוגמאות חלק ב׳ - תרגילים 4-5.
להרשמה
מקבץ דוגמאות (חלק ג׳)
מקבץ דוגמאות חלק ג׳ - תרגילים 6-8.
להרשמה
מקבץ דוגמאות (חלק ד׳)
מקבץ דוגמאות חלק ד׳ - תרגילים 9-12.
להרשמה
משוואות ממעלה ראשונה עם נעלם במכנה
משוואות לינאריות עם נעלם במכנה (כולל דוגמה מספר 1).
להרשמה
מקבץ דוגמאות
מקבץ דוגמאות - תרגילים 2-4.
להרשמה
משוואות ממעלה ראשונה מיוחדות
משוואות עם אינסוף פתרונות וללא פתרונות.
להרשמה
מערכת משוואות - שיטת ההצבה
שיטת ההצבה לפתרון מערכת משוואות.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 1 לפתרון מערכת משוואות בשיטת ההצבה.
להרשמה
מקבץ דוגמאות
מקבץ דוגמאות - תרגילים 2-3.
להרשמה
מערכת משוואות - שיטת השוואת המקדמים
שיטת השוואת המקדמים לפתרון מערכת משוואות.
להרשמה
מקבץ דוגמאות (חלק א׳)
מקבץ דוגמאות חלק א׳ - תרגילים 2-3.
להרשמה
מקבץ דוגמאות (חלק ב׳)
מקבץ דוגמאות חלק ב׳ - תרגילים 4-5.
להרשמה
משוואות ממעלה שנייה
נוסחת השורשים לפתרון משוואה ממעלה שנייה (כולל דוגמה מספר 1).
להרשמה
מקבץ דוגמאות
מקבץ דוגמאות - תרגילים 2-3.
להרשמה
סיכום המצבים האפשריים במשוואות ממעלה שנייה
סיכום כל המצבים האפשריים.
להרשמה
מקבץ דוגמאות
מקבץ דוגמאות - תרגילים 4-7.
להרשמה
משוואות ריבועיות חסרות
משוואות ריבועיות חסרות (המקדמים b או c השווים לאפס).
להרשמה
מקבץ תרגילים מסכמים
דוגמאות מסכמות 1-3.
להרשמה
פירוק לגורמים (שיטה ד׳) - פירוק טרינום
פירוק לגורמים ע״י פירוק טרינום.
להרשמה
דוגמה (המחשת השיטות לפירוק טרינום)
פירוק לגורמים לפי פירוק טרינום בשיטות שונות.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 1 לפירוק לגורמים לפי פירוק טרינום.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 2 לפירוק לגורמים לפי פירוק טרינום.
להרשמה
מקבץ דוגמאות (חלק א׳)
מקבץ דוגמאות חלק א׳ - תרגילים 3-4.
להרשמה
מקבץ דוגמאות (חלק ב׳)
מקבץ דוגמאות חלק ב׳ - תרגילים 5-6.
להרשמה
מערכת משוואות ממעלה שנייה
מערכת משוואות - משוואה אחת ממעלה ראשונה ומשוואה אחת ממעלה שנייה.
להרשמה
מערכת משוואות ממעלה שנייה
מערכת משוואות - שתי משוואות ממעלה שנייה.
להרשמה
שיטת ההצבה לפתרון משוואות
מבוא למשוואות הנפתרות בעזרת הצבה.
להרשמה
משוואות עם נעלם במכנה
משוואות עם נעלם במכנה (חלק א׳).
להרשמה
משוואות עם נעלם במכנה
משוואות עם נעלם במכנה (חלק ב׳).
להרשמה
ערך מוחלט
הגדרת ערך מוחלט ועקרונות לפתרון משוואות.
להרשמה
משוואות עם ערך מוחלט
משוואות שונות עם ערך מוחלט.
להרשמה
משוואות דו ריבועיות
משוואות דו ריבועיות הנפתרות בעזרת הצבה.
להרשמה
משוואות הנפתרות ע״י הצבה
משוואות ממעלות גבוהות הנפתרות בעזרת הצבה.
להרשמה
משוואות כלליות הנפתרות ע״י הצבה
משוואות כלליות הנפתרות בעזרת הצבה.
להרשמה
משוואות אי רציונאליות
משוואות עם נעלם בשורש (חלק א׳).
להרשמה
משוואות אי רציונאליות
משוואות עם נעלם בשורש (חלק ב׳).
להרשמה
טכניקה אלגברית - אי שיוויונות
אי שיוויונות ממעלה ראשונה, שנייה וממעלות גבוהות, אי שיוויונות עם נעלם במכנה ומערכות של אי שיוויונות מסוג ״או״ ו- ״וגם״.
מבוא לא״ש ממעלה ראשונה
מבוא לאי שיוויונות והסבר כללי.
פעיל
א״ש ממעלה ראשונה
דוגמאות לפתרון אי שיוויונות ממעלה ראשונה (חלק א׳).
פעיל
א״ש ממעלה ראשונה
דוגמאות לפתרון אי שיוויונות ממעלה ראשונה (חלק ב׳).
פעיל
מערכת א״ש מסוג ״או״
מערכת אי שיוויונות עם איחוד הפתרונות.
פעיל
דוגמאות למערכת א״ש מסוג ״או״
דוגמה למערכות מסוג ״או״.
פעיל
מערכת א״ש מסוג ״וגם״
מערכת אי שיוויונות עם חיתוך הפתרונות.
פעיל
מערכת א״ש מסוג ״וגם״
מערכת א״ש בצורת א״ש כפול.
פעיל
דוגמה מסכמת (א״ש ממעלה ראשונה)
דוגמה מסכמת לבעיה של א״ש ממעלה ראשונה.
פעיל
מבוא לא״ש ממעלה שנייה
מבוא לאי שיוויונות ממעלה שנייה והסבר כללי.
להרשמה
א״ש ממעלה שנייה
דוגמאות לפתרון אי שיוויונות ממעלה שנייה (חלק א׳).
להרשמה
א״ש ממעלה שנייה
דוגמאות לפתרון אי שיוויונות ממעלה שנייה (חלק ב׳).
להרשמה
מערכת א״ש מסוג ״או״
מערכת אי שיוויונות (ממעלה שנייה) עם איחוד הפתרונות.
להרשמה
מערכת א״ש מסוג ״וגם״
מערכת אי שיוויונות (ממעלה שנייה) עם חיתוך הפתרונות.
להרשמה
דוגמה מסכמת (א״ש ממעלה שנייה)
דוגמה מסכמת לבעיות של א״ש ממעלה שנייה.
להרשמה
מבוא לא״ש בצורת שבר
מבוא לאי שיוויונות בצורת שבר.
להרשמה
א״ש בצורת שבר
דוגמאות לפתרון אי שיוויונות בצורת שבר.
להרשמה
מערכת א״ש בצורת שבר
דוגמה לפתרון א״ש כפול בצורת שבר.
להרשמה
א״ש עם נעלם במכנה מסדר גבוה
א״ש עם נעלם במכנה ממעלה גבוהה.
להרשמה
מערכת א״ש עם נעלם במכנה מסדר גבוה
מערכת א״ש עם נעלם במכנה ממעלה שנייה ומעלה.
להרשמה
א״ש ממעלה גבוהה
א״ש ממעלה שלישית ומעלה.
להרשמה
מבוא לא״ש עם ערך מוחלט
מבוא לאי שיוויונות בהם יש ערך מוחלט.
להרשמה
א״ש עם ערך מוחלט
אי שיוויונות בהם יש ערך מוחלט.
להרשמה
מערכות של א״ש עם ערך מוחלט
מערכת של א״ש עם ערך מוחלט.
להרשמה
טכניקה אלגברית - פונקציות ממעלה ראשונה ושנייה
הגדרת הפונקציה והצגתה, פונקציה קבועה, לינארית ופונקציות ממעלה שנייה (פרבולה).
הגדרת הפונקציה
הגדרת הפונקצייה ומושגים בסיסיים.
פעיל
מערכת צירים
מערכת צירים קרטזית דו מימדית.
פעיל
פונקציה קבועה
פונקציה קבועה המקבילה (או מתלכדת) לציר ה- x.
פעיל
פונקציה לינארית (מעלה ראשונה)
פונקציה ממעלה ראשונה (פונקצייה קווית).
להרשמה
חיתוך פונקציות לינאריות
חיתוך של פונקציות ממעלה ראשונה מבחינה גרפית ואלגברית.
להרשמה
פונקציה ממעלה שנייה (פרבולה)
פונקציית הפרבולה (ממעלה שנייה).
להרשמה
חיתוך פרבולות
חיתוך של פונקציות ממעלה שנייה מבחינה גרפית ואלגברית.
להרשמה
טכניקה אלגברית - ישרים במישור (גיאומטריה אנליטית של הישר)
גיאומטריה של ישרים, המצב ההדדי בין ישרים, שיפוע ישר, אמצע קטע, משפט פיתגורס, אורך קטע ומשוואת הישר.
ישרים בגיאומטריה (חלק א׳)
משוואת הישר והצגת הישר במערכת צירים.
פעיל
ישרים בגיאומטריה (חלק ב׳)
משוואת הישר, סוגי ישרים במערכת צירים והקשר לשיפועו של הישר.
פעיל
המצב ההדדי בין ישרים
המצב ההדדי בין ישרים במישור והמשמעות הגרפית.
פעיל
דוגמה
דוגמה למצב ההדדי בין ישרים.
פעיל
שיפוע הישר
הנוסחה לשיפוע ישר ומכפלת ישרים מאונכים.
פעיל
דוגמה מסכמת
דוגמה מסכמת לישרים ושיפועי הישרים (חלק א׳).
פעיל
דוגמה מסכמת
דוגמה מסכמת לישרים ושיפועי הישרים (חלק ב׳).
להרשמה
אמצע קטע
הנוסחה לחישוב אמצע קטע.
להרשמה
משפט פיתגורס
משפט פיתגורס לחישוב יתר וניצבים במשולש ישר זווית.
להרשמה
אורך קטע
הנוסחה לחישוב מרחק בין שתי נקודות.
להרשמה
משוואת ישר בעזרת שתי נקודות
משוואת ישר בעזרת שתי נקודות ובעזרת שיפוע ונקודה.
להרשמה
דוגמה מסכמת
דוגמה מסכמת לשימוש בכלל הנוסחאות.
להרשמה
דוגמה מסכמת
שאלה מבגרות קיץ מועד א׳ תשע״א שאלון 804.
להרשמה
דוגמה מסכמת
שאלה מבגרות קיץ מועד ב׳ תשע״א שאלון 804.
להרשמה