שאלון 802 (שאלון 381)בגרות במתמטיקה, השלמת בגרות במתמטיקה, שיעורי וידאו במתמטיקה

שאלון 035802 (נקרא גם שאלון 802, שאלון 381 במתכונת החדשה) הוא השאלון השני, מתוך שלושה שאלונים, בבגרות במתמטיקה ברמת 3 יחידות לימוד ומהווה 35% מהציון הסופי בבגרות במתמטיקה.
שאלון זה, הנמשך שעה וחצי מכיל נושאים שונים באלגברה בסיסית, סדרות (חשבוניות והנדסיות), בעיות גידול ודעיכה (דיסקרטיות) טריגונומטריה במישור ובמרחב, הסתברות וסטטיסטיקה (כולל התפלגות נורמלית). על הנבחן לענות על 4 שאלות מתוך 6 בצבירת נקודות. 
 

שאלון 802 (381) - נושאים:

 

אלגברה, בגרות במתמטיקה, השלמת בגרות במתמטיקה

 

שאלון 802 - הרכב הבחינה

על הנבחן לענות על 4 שאלות מתוך 6 בצבירת נקודות.
  • 1-2 שאלות באלגברה וקריאת גרפים.
  • 1-2 סדרות ובעיות גידול ודעיכה.
  • 1-2 שאלות בטריגונומטריה.
  • 1-2 שאלות בהסתברות, סטטיסטיקה והתפלגות נורמלית.
 

 

 שיעורי וידאו מלאים מרמת הבסיס ועד רמת הבגרות בכל הנושאים

 עדכון החומר על בסיס קבוע

 טכניקות מתקדמות לפתרון תרגילים

 

 מענה לשאלות מהשיעורים

 עזרה בשאלות משיעורי הבית

 בניית תכנית לימוד

 

 

 חסכון אדיר בזמן

 חסכון אדיר בכסף

 קורסים לתלמידי תיכון ולתמידים אקסטרנים

 
גללו למטה להתחיל ללמוד בשיעורי וידאו את שאלון 803 ושאלון 382
 

נושא 1: אלגברה


שם השיעורסטטוס
(חזרה) טכניקה אלגברית - מבוא
חזרה על טכניקה אלגברית בסיסית.
פתיחת סוגריים - כפל סוגריים באיבר
כפל של איבר בסוגריים לפתיחת סוגריים.
פעיל
פתיחת סוגריים - כפל בין סוגריים
כפל של סוגריים בסוגריים לפתיחת סוגריים.
פעיל
כינוס איברים דומים
כינוס איברים דומים באלגברה.
פעיל
פירוק לגורמים (שיטה א׳) - הוצאת גורם משותף
פירוק לגורמים ע״י הוצאת גורם משותף מחוץ לסוגריים. דוגמאות 1-2.
להרשמה
פירוק לגורמים (שיטה ב׳) - פירוק לפי קבוצות
פירוק לגורמים ע״י פירוק לפי קבוצות.
להרשמה
נוסחאות הכפל המקוצר
שלושת נוסחאות הכפל המקוצר.
להרשמה
פירוק לגורמים (שיטה ג׳) - פירוק לפי נוסחאות הכפל המקוצר
פירוק לגורמים ע״י נוסחאות הכפל המקוצר.
להרשמה
(חזרה) טכניקה אלגברית - משוואות
טכניקה אלגברית: משוואות ממעלה ראשונה, מעלה שנייה, פירוק לגורמים ע״י פירוק טרינום, מערכת משוואות.
מבוא למשוואות ומשוואות ממעלה ראשונה
דרכי פתרון משוואה ממעלה ראשונה.
פעיל
מקבץ דוגמאות (חלק א׳)
מקבץ דוגמאות חלק א׳ - תרגילים 1-3.
פעיל
מקבץ דוגמאות (חלק ב׳)
מקבץ דוגמאות חלק ב׳ - תרגילים 4-5.
להרשמה
מקבץ דוגמאות (חלק ג׳)
מקבץ דוגמאות חלק ג׳ - תרגילים 6-8.
להרשמה
מקבץ דוגמאות (חלק ד׳)
מקבץ דוגמאות חלק ד׳ - תרגילים 9-12.
להרשמה
משוואות ממעלה ראשונה עם נעלם במכנה
משוואות לינאריות עם נעלם במכנה (כולל דוגמה מספר 1).
להרשמה
מקבץ דוגמאות
מקבץ דוגמאות - תרגילים 2-4.
להרשמה
משוואות ממעלה ראשונה מיוחדות
משוואות עם אינסוף פתרונות וללא פתרונות.
להרשמה
מערכת משוואות - שיטת ההצבה
שיטת ההצבה לפתרון מערכת משוואות.
פעיל
דוגמה
דוגמה מספר 1 לפתרון מערכת משוואות בשיטת ההצבה.
פעיל
מקבץ דוגמאות
מקבץ דוגמאות - תרגילים 2-3.
פעיל
מערכת משוואות - שיטת השוואת המקדמים
שיטת השוואת המקדמים לפתרון מערכת משוואות.
להרשמה
מקבץ דוגמאות (חלק א׳)
מקבץ דוגמאות חלק א׳ - תרגילים 2-3.
להרשמה
מקבץ דוגמאות (חלק ב׳)
מקבץ דוגמאות חלק ב׳ - תרגילים 4-5.
להרשמה
משוואות ממעלה שנייה
נוסחת השורשים לפתרון משוואה ממעלה שנייה (כולל דוגמה מספר 1).
להרשמה
מקבץ דוגמאות
מקבץ דוגמאות - תרגילים 2-3.
להרשמה
סיכום המצבים האפשריים במשוואות ממעלה שנייה
סיכום כל המצבים האפשריים.
להרשמה
מקבץ דוגמאות
מקבץ דוגמאות - תרגילים 4-7.
להרשמה
משוואות ריבועיות חסרות
משוואות ריבועיות חסרות (המקדמים b או c השווים לאפס).
להרשמה
מקבץ תרגילים מסכמים
דוגמאות מסכמות 1-3.
להרשמה
מערכת משוואות ממעלה שנייה
מערכת משוואות - משוואה אחת ממעלה ראשונה ומשוואה אחת ממעלה שנייה.
להרשמה
מערכת משוואות ממעלה שנייה
מערכת משוואות - שתי משוואות ממעלה שנייה.
להרשמה
 

נושא 2: פרבולות וישרים


שם השיעורסטטוס
פרבולות וישרים
הישר והפרבולה, חיתוך ישר ופרבולה.
פרבולה
פרבולה צוחקת/בוכה ונקודות קיצון של הפרבולה.
פעיל
דוגמה
דוגמה 1 (פרבולה מחייכת).
פעיל
דוגמה
דוגמה 2 (פרבולה בוכה).
פעיל
נקודות חיתוך עם הצירים
נקודות חיתוך עם הצירים בפרבולות.
להרשמה
סיכום המצבים האפשריים בפרבולה
סיכום המצבים האפשריים ותחומי חיוביות ושליליות של הפרבולה.
להרשמה
דוגמה
דוגמה 1 מסכמת.
להרשמה
דוגמה
דוגמה 2 מסכמת.
להרשמה
נקודות חיתוך בין פרבולות
נקודות החיתוך של שתי פרבולות.
להרשמה
נקודות חיתוך בין פרבולה לישר
נקודות החיתוך של פרבולה וישר.
להרשמה
דוגמה
שאלה מבגרות קיץ מועד ב׳ תשע"ג שאלון 802.
להרשמה
דוגמה
שאלה מבגרות קיץ מועד ב׳ תשע"ד שאלון 802.
להרשמה
דוגמה
שאלה מבגרות קיץ מועד א׳ תשע"ג שאלון 802.
להרשמה
 

נושא 3: סדרות


שם השיעורסטטוס
סדרות חשבוניות
סדרה חשבונית, הגדרת הסדרה, איבר כללי, סכום סדרה ונוסחת הנסיגה
מבוא לסדרות חשבוניות (חזרה)
מבוא לסדרות והגדרת סדרה חשבונית.
פעיל
נוסחת הנסיגה (חזרה)
נוסחת הנסיגה ודוגמה להמחשה.
פעיל
איבר כללי (חזרה)
הנוסחה לאיבר כללי ופיתוחה.
פעיל
איבר כממוצע חשבוני (חזרה)
חישוב איבר ע״י האיברים הסמוכים לו.
להרשמה
דוגמה (חזרה)
דוגמה לסדרה חשבונית ואיבר כללי.
להרשמה
דוגמה (חזרה)
דוגמה לסכום איברים עוקבים.
להרשמה
דוגמה (חזרה)
דוגמה לבניית סדרה חשבונית.
להרשמה
סכום סדרה חשבונית (חזרה)
נוסחאות לחישוב סכום סדרה חשבונית.
להרשמה
דוגמה (חזרה)
דוגמה לחישוב סכום.
להרשמה
דוגמה (חזרה)
דוגמה לשימוש בנוסחאות לסכום איברים בסדרה.
להרשמה
דוגמה (חזרה)
דוגמה לחישוב סכום של איברים שאינם ראשונים.
להרשמה
דוגמה (חזרה)
דוגמה לחישוב סכום איברים זוגיים ואי זוגיים.
להרשמה
סדרות הנדסיות
סדרה הנדסית, הגדרת הסדרה, איבר כללי, סכום סדרה ונוסחת הנסיגה
מבוא לסדרות הנדסיות
הגדרת סדרה הנדסית וסוגי סדרות הנדסיות.
פעיל
מנה ואיבר כללי בסדרה הנדסית
הנוסחאות לחישוב מנה ולחישוב איבר כללי בסדרה הנדסית.
פעיל
דוגמה
דוגמה מספר 1 (דוגמה בסיסית).
פעיל
דוגמה
דוגמה מספר 2 (דוגמה בסיסית).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 3.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 4.
להרשמה
תנאי לסדרה הנדסית
התנאי לקיום סדרה הנדסית.
להרשמה
דוגמה
דוגמה לתנאי לקיום סדרה הנדסית.
להרשמה
סכום סדרה הנדסית
הנוסחה לסכום סדרה הנדסית ופיתוחה.
להרשמה
דוגמה
דוגמה לסכום סדרה הנדסית.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 1 מתוך המאגר.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 2 מתוך המאגר.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 3 מתוך המאגר.
להרשמה
כלל הנסיגה
כלל הנסיגה בסדרות חשבוניות והנדסיות.
כלל הנסיגה
כלל הנסיגה בסדרות חשבוניות והנדסיות.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 1 מתוך המאגר.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 2 מתוך המאגר.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 3 מתוך המאגר.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 4 מתוך המאגר.
להרשמה
 

נושא 4: בעיות גידול ודעיכה


שם השיעורסטטוס
בעיות גידול ודעיכה
בעיות גידול ודעיכה, הכרת הפונקציה המעריכית, מציאת כמות, שיעור גידול ודעיכה, זמן
מבוא לבעיות גידול ודעיכה
הדגמת גידול ודעיכה מעריכיים.
פעיל
הפונקציה המעריכית
הפונקציה המעריכית בגידול ודעיכה מעריכיים.
להרשמה
מציאת הכמות (דוגמה)
דוגמה מספר 1.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 2.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 3.
להרשמה
מציאת שיעור גידול ודעיכה (דוגמה)
דוגמה מספר 4.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 5.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 6.
להרשמה
מציאת הזמן (דוגמה)
דוגמה מספר 7.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 8.
להרשמה
 

נושא 5: הסתברות


שם השיעורסטטוס
הסתברות
חזרה על הסתברות, חישוב הסתברות, מאורעות בלתי תלויים, דיאגרמת עץ, עקרון הכפל והחיבור, טבלה דו מימדית.
מבוא להסתברות
מבוא להסתברות והגדרת ההסתברות.
פעיל
חישוב הסתברות
נוסחה לחישוב הסתברות למאורע.
פעיל
מאורע משלים
הסתברות למאורע משלים.
פעיל
דוגמה
דוגמה 1 מתוך המאגר (שאלון 801)
להרשמה
שני מאורעות
הסתברות לשני מאורעות (טבלה דו מימדית).
להרשמה
דוגמה
דוגמה לטבלה דו מימדית - סיבוב סביבונים.
להרשמה
דוגמה
דוגמה לטבלה דו מימדית - הטלת קוביות.
להרשמה
דוגמה
דוגמה 2 מתוך המאגר (שאלון 801)
להרשמה
עקרון הכפל והחיבור
עקרון הכפל (״וגם״) ועקרון החיבור (״או״).
להרשמה
דוגמה
דוגמה לעקרון הכפל והחיבור.
להרשמה
דוגמה
דוגמה 3 מתוך המאגר (שאלון 801)
להרשמה
עץ הסתברויות
חישוב הסתברות בעזרת דיאגרמת עץ.
להרשמה
דוגמה
דוגמה 1 מתוך המאגר (שאלון 802)
להרשמה
דוגמה
דוגמה 2 מתוך המאגר (שאלון 802)
להרשמה
הסתברות - מאורעות תלויים ומאורעות בלתי תלויים
מאורעות תלויים בהסתברות ומארועות בלתי תלויים עם שלושה שלבים.
מאורעות תלויים
מבוא למאורעות תלויים בהסתברות.
פעיל
דוגמה
דוגמה 1 מתוך המאגר.
פעיל
דוגמה
דוגמה 2 מתוך המאגר.
להרשמה
דוגמה
דוגמה 3 מתוך המאגר.
להרשמה
שלושה מאורעות בלתי תלויים
חיתוך של שלושה מאורעות בלתי תלויים ודרכי פתרון. דוגמה 1 מתוך המאגר.
להרשמה
דוגמה
דוגמה 2 מתוך המאגר.
להרשמה
דוגמה
דוגמה 3 מתוך המאגר (פתרון ללא דיאגרמת עץ).
להרשמה
דוגמה
דוגמה 4 מתוך המאגר.
להרשמה
 

נושא 6: סטטיסטיקה


שם השיעורסטטוס
סטטיסטיקה
חזרה על הממוצע, השכיח והחציון, סטיית תקן והנוסחה לחישוב סטיית תקן
השכיח והממוצע (חזרה)
הנוסחה לחישוב הממוצע (חשבוני) וחזרה על השכיח.
להרשמה
דוגמה (חזרה)
דוגמה לחישוב הממוצע מתוך טבלת שכיחויות.
להרשמה
חציון (חזרה)
הכרת החציון.
להרשמה
חישוב החציון (חזרה)
הדרכים לחישוב חציון.
להרשמה
דוגמאות (חזרה)
דוגמאות לחישוב חציון.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 1 מתוך המאגר.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 2 מתוך המאגר.
להרשמה
מבוא לסטיית תקן
מבוא לסטיית תקן ופיזור הנתונים סביב הממוצע.
להרשמה
סטיית תקן
הנוסחה לחישוב סטיית תקן.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 1.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 2.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 3.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 4.
להרשמה
 

נושא 7: התפלגות נורמלית


שם השיעורסטטוס
התפלגות נורמלית
התפלגות נורמלית, פעמון גאוס וסטיות תקן בעקומת הפעמון.
מבוא להתפלגות נורמלית
מבוא להתפלגות נורמלית.
פעיל
עקומת ההתפלגות הנורמלית/פעמון גאוס
תכונות עקומת הפעמון.
פעיל
עקומת הפעמון עם סטיות תקן שלמות
שטחים מתחת לעקומת הפעמון עם סטיות תקן שלמות.
פעיל
דוגמה
דוגמה מספר 1.
פעיל
דוגמה
דוגמה מספר 2.
להרשמה
ממוצע, שכיח וחציון בעקומת הפעמון
תכונת הממוצע, השכיח והחציון בעקומת הפעמון.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 3.
להרשמה
עקומת הפעמון עם חצאי סטיות תקן
שטחים מתחת לעקומת הפעמון עם חצאי סטיות תקן.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 4 מתוך המאגר.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 5 מתוך המאגר.
להרשמה
דוגמה (בעיות עם מציאת ממוצע וסטיית תקן)
דוגמה מספר 6 (מתוך המאגר). בעיות עם מציאת הממוצע וסטיית התקן.
להרשמה
דוגמה (בעיות עם מציאת ממוצע וסטיית תקן)
דוגמה מספר 7 (מתוך המאגר). בעיות עם מציאת הממוצע וסטיית התקן.
להרשמה
דוגמה (בעיות עם מציאת ממוצע וסטיית תקן)
דוגמה מספר 8 (מתוך המאגר). בעיות עם מציאת הממוצע וסטיית התקן.
להרשמה
דוגמה (בעיות עם מציאת ממוצע וסטיית תקן)
דוגמה מספר 9 (מתוך המאגר). בעיות עם מציאת הממוצע וסטיית התקן.
להרשמה
דוגמה (בעיות עם מציאת ממוצע וסטיית תקן)
דוגמה מספר 10 (מתוך המאגר). בעיות עם מציאת הממוצע וסטיית התקן.
להרשמה
דוגמה (בעיות ללא סטיית תקן)
דוגמה מספר 11 (מתוך המאגר) לבעיות עם שימוש בסימטריית העקומה.
להרשמה
דוגמה (בעיות ללא סטיית תקן)
דוגמה מספר 12 (מתוך המאגר) לבעיות עם שימוש בסימטריית העקומה.
להרשמה
 

נושא 8: טריגונומטריה במישור ובמרחב


שם השיעורסטטוס
(חזרה) טריגונומטריה במישור
הפונקציות הטריגונומטריות: סינוס, קוסינוס, טנגנס, משפט פיתגורס ומשולשים במישור.
חזרה על משולשים
חזרה על משולשים ומשפטי מפתח במשולשים.
פעיל
חזרה על משפט פיתגורס
חזרה על משפט פיתגורס במשולש ישר זווית.
פעיל
דוגמה
דוגמה להשלמת זוויות ושימוש במשפט פיתגורס.
פעיל
פונקציות טריגונומטריות
הכרת הפונקציות סינוס, קוסינוס וטנגנס.
להרשמה
הפונקציות הטריגונומטריות ההפוכות
הכרת הפונקציות הטריגונומטריות ארקסינוס, ארקוסינוס וארקטנגנס.
להרשמה
דוגמאות בסיסיות
דוגמאות בסיסיות בטריגונומטריה.
להרשמה
דוגמה מהמאגר
דוגמה 1 מתוך מאגר השאלות של משרד החינוך.
להרשמה
דוגמה מהמאגר
דוגמה 2 מתוך מאגר השאלות של משרד החינוך.
להרשמה
דוגמה מהמאגר
דוגמה 3 מתוך מאגר השאלות של משרד החינוך.
להרשמה
דוגמה מהמאגר
דוגמה 4 מתוך מאגר השאלות של משרד החינוך.
להרשמה
טריגונומטריה במרובעים
הפוקנציות סינוס, קוסינוס וטנגנס במרובעים: מלבן, מעוין וטרפז.
מלבן
הכרת המלבן ותכונות המלבן.
להרשמה
מעוין
הכרת המעוין ותכונות המעוין.
להרשמה
דוגמה מהמאגר
דוגמה 1 מתוך מאגר השאלות של משרד החינוך.
להרשמה
דוגמה מהמאגר
דוגמה 2 מתוך מאגר השאלות של משרד החינוך.
להרשמה
דוגמה
דוגמה למעוין.
להרשמה
טרפז
הכרת הטרפז ותכונות הטרפז.
להרשמה
דוגמה מהמאגר
דוגמה 3 מתוך מאגר השאלות של משרד החינוך.
להרשמה
דוגמה מהמאגר
דוגמה 4 מתוך מאגר השאלות של משרד החינוך.
להרשמה
דוגמה מהמאגר
דוגמה 5 מתוך מאגר השאלות של משרד החינוך.
להרשמה
דוגמה מהמאגר
דוגמה 6 מתוך מאגר השאלות של משרד החינוך.
להרשמה
טריגונומטריה במרחב - הגדרות ותיבה
הגדרות בסיסיות בטריגונומטריה: ישר ומישור, זווית בין ישר למישור, גופים במרחב: תיבה.
מבוא לטריגונומטריה במרחב
הגדרות בסיסיות והגדרת המרחב.
פעיל
זווית בין ישר למישור
הגדרת הזווית בין הישר למישור, ישר מאונך למישור, משופע, היטל ועקב.
פעיל
תיבה
הכרת התיבה ותכונות התיבה במרחב.
להרשמה
משולשים בתיבה
מציאת משולשים ישר זווית ומשולשים כלליים בתיבה.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 1 לתיבה.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 2 לתיבה.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 3 לתיבה (מתוך המאגר).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 4 לתיבה (מתוך המאגר).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 5 לתיבה (מתוך המאגר).
להרשמה
טריגונומטריה במרחב - פירמידה
פירמידה במרחב.
פירמידה
הגדרת הפירמידה ותכונותיה.
להרשמה
פירמידה - שטח ונפח
שטחים ונפחים בפירמידות.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 1.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 2.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 3.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 4 (מתוך המאגר).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 5 (מתוך המאגר).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 6 (מתוך המאגר).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 7 (מתוך המאגר).
להרשמה
דוגמה (פירמידה שבסיסה ריבוע)
דוגמה מספר 8 (מתוך המאגר).
להרשמה
 
לשאלות מתוך המאגר שמפרסם משרד החינוך אנא בחרו את הנושא הרצוי (קבצי PDF. לחילופין ניתן להיכנס ישירות לאתר המפמ"ר כאן):
בגרות במתמטיקה, השלמת בגרות במתמטיקה, שיעורי וידאו מלאים במתמטיקה