סדרות | שאלון 802

 

נושאים נלמדים: סדרות חשבוניות, סדרות הנדסיות, תנאים לקיום סדרה, סכום סדרה חשבונית והנדסית, דוגמאות מתוך המאגר

על מנת ללמוד את כל השיעור עליכם ללמוד החל מהסרטון הראשון ועד הסרטון האחרון. אורכו של כל סרטון משתנה ואורך מספר דקות.
לרכישת הקורס המלא בשאלון 802 החל מ- ₪51/חודש לחצו כאן.
 
 
לצפייה יש לבחור את הנושא הרצוי וללחוץ על שם הנושא לפתיחת רשימת השיעורים לאותו הנושא. מתוך טבלת השיעורים ניתן לבחור את השיעור הרצוי.
שם השיעורסטטוס
סדרות חשבוניות
סדרה חשבונית, הגדרת הסדרה, איבר כללי, סכום סדרה ונוסחת הנסיגה
מבוא לסדרות חשבוניות (חזרה)
מבוא לסדרות והגדרת סדרה חשבונית.
פעיל
נוסחת הנסיגה (חזרה)
נוסחת הנסיגה ודוגמה להמחשה.
פעיל
איבר כללי (חזרה)
הנוסחה לאיבר כללי ופיתוחה.
פעיל
איבר כממוצע חשבוני (חזרה)
חישוב איבר ע״י האיברים הסמוכים לו.
להרשמה
דוגמה (חזרה)
דוגמה לסדרה חשבונית ואיבר כללי.
להרשמה
דוגמה (חזרה)
דוגמה לסכום איברים עוקבים.
להרשמה
דוגמה (חזרה)
דוגמה לבניית סדרה חשבונית.
להרשמה
סכום סדרה חשבונית (חזרה)
נוסחאות לחישוב סכום סדרה חשבונית.
להרשמה
דוגמה (חזרה)
דוגמה לחישוב סכום.
להרשמה
דוגמה (חזרה)
דוגמה לשימוש בנוסחאות לסכום איברים בסדרה.
להרשמה
דוגמה (חזרה)
דוגמה לחישוב סכום של איברים שאינם ראשונים.
להרשמה
דוגמה (חזרה)
דוגמה לחישוב סכום איברים זוגיים ואי זוגיים.
להרשמה
סדרות הנדסיות
סדרה הנדסית, הגדרת הסדרה, איבר כללי, סכום סדרה ונוסחת הנסיגה
מבוא לסדרות הנדסיות
הגדרת סדרה הנדסית וסוגי סדרות הנדסיות.
פעיל
מנה ואיבר כללי בסדרה הנדסית
הנוסחאות לחישוב מנה ולחישוב איבר כללי בסדרה הנדסית.
פעיל
דוגמה
דוגמה מספר 1 (דוגמה בסיסית).
פעיל
דוגמה
דוגמה מספר 2 (דוגמה בסיסית).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 3.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 4.
להרשמה
תנאי לסדרה הנדסית
התנאי לקיום סדרה הנדסית.
להרשמה
דוגמה
דוגמה לתנאי לקיום סדרה הנדסית.
להרשמה
סכום סדרה הנדסית
הנוסחה לסכום סדרה הנדסית ופיתוחה.
להרשמה
דוגמה
דוגמה לסכום סדרה הנדסית.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 1 מתוך המאגר.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 2 מתוך המאגר.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 3 מתוך המאגר.
להרשמה
כלל הנסיגה
כלל הנסיגה בסדרות חשבוניות והנדסיות.
כלל הנסיגה
כלל הנסיגה בסדרות חשבוניות והנדסיות.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 1 מתוך המאגר.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 2 מתוך המאגר.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 3 מתוך המאגר.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 4 מתוך המאגר.
להרשמה