סטטיסטיקה | שאלון 802

 

נושאים נלמדים: סטטיסטיקה, שכיח, ממוצע, חציון, סטיית תקן וחזרה משאלון קודם

על מנת ללמוד את כל השיעור עליכם ללמוד החל מהסרטון הראשון ועד הסרטון האחרון. אורכו של כל סרטון משתנה ואורך מספר דקות.
לרכישת הקורס המלא בשאלון 802 החל מ- ₪51/חודש לחצו כאן.
 
 
לצפייה יש לבחור את הנושא הרצוי וללחוץ על שם הנושא לפתיחת רשימת השיעורים לאותו הנושא. מתוך טבלת השיעורים ניתן לבחור את השיעור הרצוי.
שם השיעורסטטוס
סטטיסטיקה
חזרה על הממוצע, השכיח והחציון, סטיית תקן והנוסחה לחישוב סטיית תקן
השכיח והממוצע (חזרה)
הנוסחה לחישוב הממוצע (חשבוני) וחזרה על השכיח.
להרשמה
דוגמה (חזרה)
דוגמה לחישוב הממוצע מתוך טבלת שכיחויות.
להרשמה
חציון (חזרה)
הכרת החציון.
להרשמה
חישוב החציון (חזרה)
הדרכים לחישוב חציון.
להרשמה
דוגמאות (חזרה)
דוגמאות לחישוב חציון.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 1 מתוך המאגר.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 2 מתוך המאגר.
להרשמה
מבוא לסטיית תקן
מבוא לסטיית תקן ופיזור הנתונים סביב הממוצע.
להרשמה
סטיית תקן
הנוסחה לחישוב סטיית תקן.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 1.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 2.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 3.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 4.
להרשמה