טריגונומטריה במישור ובמרחב | שאלון 802 | שאלון 381

 

נושאים נלמדים: חזרה על טריגונומטריה במישור, טריגונומטריה במרחב, זווית בין ישר למישור, תיבה ופירמידה

על מנת ללמוד את כל השיעור עליכם ללמוד החל מהסרטון הראשון ועד הסרטון האחרון. אורכו של כל סרטון משתנה ואורך מספר דקות.
לרכישת הקורס המלא בשאלון 802/381 החל מ- ₪51/חודש לחצו כאן.
 
השלמת בגרות במתמטיקה, שיעורי וידאו בשאלון 803, בגרות במתמטיקה
 
לצפייה יש לבחור את הנושא הרצוי וללחוץ על שם הנושא לפתיחת רשימת השיעורים לאותו הנושא. מתוך טבלת השיעורים ניתן לבחור את השיעור הרצוי.
שם השיעורסטטוס
(חזרה) טריגונומטריה במישור
הפונקציות הטריגונומטריות: סינוס, קוסינוס, טנגנס, משפט פיתגורס ומשולשים במישור.
חזרה על משולשים
חזרה על משולשים ומשפטי מפתח במשולשים.
פעיל
חזרה על משפט פיתגורס
חזרה על משפט פיתגורס במשולש ישר זווית.
פעיל
דוגמה
דוגמה להשלמת זוויות ושימוש במשפט פיתגורס.
פעיל
פונקציות טריגונומטריות
הכרת הפונקציות סינוס, קוסינוס וטנגנס.
להרשמה
הפונקציות הטריגונומטריות ההפוכות
הכרת הפונקציות הטריגונומטריות ארקסינוס, ארקוסינוס וארקטנגנס.
להרשמה
דוגמאות בסיסיות
דוגמאות בסיסיות בטריגונומטריה.
להרשמה
דוגמה מהמאגר
דוגמה 1 מתוך מאגר השאלות של משרד החינוך.
להרשמה
דוגמה מהמאגר
דוגמה 2 מתוך מאגר השאלות של משרד החינוך.
להרשמה
דוגמה מהמאגר
דוגמה 3 מתוך מאגר השאלות של משרד החינוך.
להרשמה
דוגמה מהמאגר
דוגמה 4 מתוך מאגר השאלות של משרד החינוך.
להרשמה
טריגונומטריה במרובעים
הפוקנציות סינוס, קוסינוס וטנגנס במרובעים: מלבן, מעוין וטרפז.
מלבן
הכרת המלבן ותכונות המלבן.
להרשמה
מעוין
הכרת המעוין ותכונות המעוין.
להרשמה
דוגמה מהמאגר
דוגמה 1 מתוך מאגר השאלות של משרד החינוך.
להרשמה
דוגמה מהמאגר
דוגמה 2 מתוך מאגר השאלות של משרד החינוך.
להרשמה
דוגמה
דוגמה למעוין.
להרשמה
טרפז
הכרת הטרפז ותכונות הטרפז.
להרשמה
דוגמה מהמאגר
דוגמה 3 מתוך מאגר השאלות של משרד החינוך.
להרשמה
דוגמה מהמאגר
דוגמה 4 מתוך מאגר השאלות של משרד החינוך.
להרשמה
דוגמה מהמאגר
דוגמה 5 מתוך מאגר השאלות של משרד החינוך.
להרשמה
דוגמה מהמאגר
דוגמה 6 מתוך מאגר השאלות של משרד החינוך.
להרשמה
טריגונומטריה במרחב - הגדרות ותיבה
הגדרות בסיסיות בטריגונומטריה: ישר ומישור, זווית בין ישר למישור, גופים במרחב: תיבה.
מבוא לטריגונומטריה במרחב
הגדרות בסיסיות והגדרת המרחב.
פעיל
זווית בין ישר למישור
הגדרת הזווית בין הישר למישור, ישר מאונך למישור, משופע, היטל ועקב.
פעיל
תיבה
הכרת התיבה ותכונות התיבה במרחב.
להרשמה
משולשים בתיבה
מציאת משולשים ישר זווית ומשולשים כלליים בתיבה.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 1 לתיבה.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 2 לתיבה.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 3 לתיבה (מתוך המאגר).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 4 לתיבה (מתוך המאגר).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 5 לתיבה (מתוך המאגר).
להרשמה
טריגונומטריה במרחב - פירמידה
פירמידה במרחב.
פירמידה
הגדרת הפירמידה ותכונותיה.
להרשמה
פירמידה - שטח ונפח
שטחים ונפחים בפירמידות.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 1.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 2.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 3.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 4 (מתוך המאגר).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 5 (מתוך המאגר).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 6 (מתוך המאגר).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 7 (מתוך המאגר).
להרשמה
דוגמה (פירמידה שבסיסה ריבוע)
דוגמה מספר 8 (מתוך המאגר).
להרשמה