בעיות מילוליות | שאלון 803 | שאלון 382

 
שאלון 803, בגרות במתמטיקה, השלמת בגרות במתמטיקה, שיעורי וידאו במתמטיקה בחינםבחלק זה של הלימודים נלמד כיצד לגשת לבעיות מילוליות מסוגים שונים לקראת בחינת הבגרות במתמטיקה. נדון בבעיות מילוליות מתחום הקנייה ומכירה, התייקרות והוזלה, שאלות תנועה ושאלות גיאומטריות (שטחים והיקפים של צורות המורכבות ממלבנים, משולשים, חלקים ממעגל, נפחים של תיבה וגליל, שטח פנים של תיבה, גליל ומנסרה משולשת).
 
 
מכיוון שיכולות להופיע שאלות עם אחוזים, טרם ניגש לנושא זה נזכיר מהו אחוז, נראה כיצד ניתן לכתוב את האחוז בצורה מספרית. בנוסף לאחוזים, נזכיר את משפט פיתגורס ונעשה חזרה מהירה על גיאומטריה אנליטית.
טרם תחילת הלימוד לנושא זה נעשה מבוא קצר (אחוזים וגאומטריה בסיסית), נמשיך לדוגמאות בסיסיות ונתקדם לשאלות מבחינות בגרות וברמה של בחינות בגרות (מתכונות).
 
בגרות במתמטיקה, השלמת בגרות במתמטיקה, שיעורי וידאו מלאים במתמטיקה

 

שיעורי וידאו מלאים בבעיות מילוליות לשאלון 803 ו- 382

בחרו את השיעור הרצוי והתחילו ללמוד בעיות מילוליות לשאלון 803 ו- 382 בחינם:
שם השיעורסטטוס
בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה
בעיות מילוליות מסוג בעיות קנייה ומכירה (ללא אחוזים ועם אחוזים).
בעיות קנייה ומכירה
מבוא לבעיות קנייה ומכירה.
פעיל
הנוסחה הבסיסית בבעיות קנייה ומכירה
(מחיר מוצר) * (מספר היחידות) = (הסכום ששולם)
פעיל
דוגמה
דוגמה מספר 1 (ללא אחוזים).
פעיל
דוגמה
דוגמה מספר 2 (ללא אחוזים).
להרשמה
אחוזים - חזרה
חזרה על אחוזים.
להרשמה
שרשרת אחוזים
שרשרת אחוזים בבעיות קנייה ומכירה.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מבגרות חורף תש"ע, 803.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מבגרות קיץ מועד ב' תשע"ד, 803.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מבגרות חורף תשע"ב, 803.
להרשמה
בעיות מילוליות - בעיות תנועה
בעיות מילוליות מסוג בעיות תנועה (ללא אחוזים ועם אחוזים).
בעיות תנועה
מבוא לבעיות תנועה.
פעיל
דוגמה
דוגמה 1 לבעיות תנועה (ללא אחוזים).
פעיל
דוגמה
דוגמה 2 לבעיות תנועה (ללא אחוזים).
להרשמה
דוגמה
דוגמה 3 לבעיות תנועה (ללא אחוזים).
להרשמה
דוגמה
דוגמה 4 לבעיות תנועה (עם אחוזים).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מבגרות חורף תשס"ט, 803.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מבגרות קיץ מועד ב' תשע"א, 803.
להרשמה
בעיות מילוליות - בעיות גיאומטריות במישור
בעיות מילוליות מסוג בעיות במישור.
בעיות גיאומטריות במישור - מרובעים ומלבנים
בעיות במישור עם מרובעים ומלבנים.
פעיל
דוגמה
דוגמה מבגרות קיץ מועד א' תשע"א, 003.
פעיל
דוגמה
דוגמה מבגרות חורף תשס"ו, 003.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מבגרות קיץ מועד א' תשס"ח, 003.
להרשמה
בעיות גיאומטריות במישור - משולשים
בעיות במישור עם משולשים.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מבגרות קיץ מועד א' תשס"ו, 003.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מבגרות קיץ מועד ב' תשס"ח, 003.
להרשמה
בעיות גיאומטריות במישור - מעגלים
בעיות במישור עם מעגלים.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 1 לבעיות עם מעגלים.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 2 לבעיות עם מעגלים.
להרשמה
 
 

להלן שאלה לדוגמה בבעיות מילוליות מבחינת בגרות (גללו מטה כדי לצפות בפתרון):