אלגברה | שאלון 807

 

נושאים נלמדים: משוואות לוגריתמיות, משוואות מעריכיות, אי שוויונות ומערכת אי שוויונות עם לוגים ו- e

על מנת ללמוד את כל השיעור עליכם ללמוד החל מהסרטון הראשון ועד הסרטון האחרון. אורכו של כל סרטון משתנה ואורך מספר דקות.
לרכישת הקורס המלא בשאלון 807 החל מ- ₪56/חודש לחצו כאן.
 
לצפייה יש לבחור את הנושא הרצוי וללחוץ על שם הנושא לפתיחת רשימת השיעורים לאותו הנושא. מתוך טבלת השיעורים ניתן לבחור את השיעור הרצוי.
שם השיעורסטטוס
אלגברה - משוואות ואי שיוויונות (מעריכיים)
משוואות ואי שיוויונות מעריכיים.
משוואות מעריכיות
משוואות מעריכיות ודרכי הפתרון של משוואות מעריכיות.
פעיל
משוואות עם הוצאת בסיס משותף והשוואת המעריכים
מקבץ דוגמאות חלק א׳ (דוגמאות 1-4).
פעיל
משוואות עם הוצאת בסיס משותף והשוואת המעריכים
מקבץ דוגמאות חלק ב׳ (דוגמאות 5-10).
פעיל
משוואות עם חיבור/חיסור בין הבסיסים
מקבץ דוגמאות חלק א׳ (דוגמאות 1-5).
פעיל
משוואות עם חיבור/חיסור בין הבסיסים
מקבץ דוגמאות חלק ב׳ (דוגמאות 6-9).
להרשמה
אי שיוויונות מעריכיים
עקרונות בפתרון אי שיוויונות מעריכיים.
להרשמה
מקבץ דוגמאות (חלק א׳)
דוגמאות 1-4.
להרשמה
מקבץ דוגמאות (חלק ב׳)
דוגמאות 5-6.
להרשמה
מקבץ דוגמאות (חלק ג׳)
דוגמאות 7-8.
להרשמה
אלגברה - משוואות ואי שיוויונות (לוגריתמיים)
משוואות ואי שיוויונות לוגריתמיים.
מבוא ללוגריתמים
הגדרת הלוגריתם והשימוש בו.
פעיל
משוואות לוגריתמיות בסיסיות
דוגמאות 1-4 למשוואות לוגריתמיות בסיסיות.
פעיל
חוקי הלוגים
חוקי הלוגריתמים והמחשת החוקים.
פעיל
משוואות לוגריתמיות הנפתרות בעזרת הגדרת הלוג
מקבץ דוגמאות חלק א׳ (דוגמאות 1-4).
פעיל
משוואות לוגריתמיות הנפתרות בעזרת הגדרת הלוג
מקבץ דוגמאות חלק ב׳ (דוגמאות 5-8).
להרשמה
משוואות לוגריתמיות הנפתרות בעזרת חוקי הלוגים
מקבץ דוגמאות חלק א׳ (דוגמאות 1-5).
להרשמה
משוואות לוגריתמיות הנפתרות בעזרת חוקי הלוגים
מקבץ דוגמאות חלק ב׳ (דוגמאות 6-10).
להרשמה
משוואות לוגריתמיות הנפתרות בעזרת חוקי הלוגים
מקבץ דוגמאות חלק ג׳ (דוגמאות 11-12).
להרשמה
משוואות מעריכיות הנפתרות בעזרת הוצאת לוג
מקבץ דוגמאות 1-4.
להרשמה
אי שיוויונות לוגריתמיים
דרכי הפתרון של א״ש עם ביטוי לוגריתמי.
להרשמה
מקבץ דוגמאות (חלק א׳) - א״ש לוגריתמיים עם בסיס קבוע
דוגמאות 1-3.
להרשמה
מקבץ דוגמאות (חלק ב׳) - א״ש לוגריתמיים עם בסיס קבוע
דוגמאות 4-6.
להרשמה
מקבץ דוגמאות (חלק ג׳) - א״ש לוגריתמיים עם בסיס קבוע
דוגמאות 7-10.
להרשמה
מקבץ דוגמאות - א״ש לוגריתמיים עם בסיס משתנה
דוגמאות 1-3.
להרשמה