אלגברה, פירוק לגורמים, שינוי נושא הנוסחה | שאלון 801 | שאלון 182

 

נושאים נלמדים: אלגברה, טכניקה אלגברית, פירוק לגורמים, משוואות ומערכת משוואות, פתיחת סוגריים, שינוי נושא הנוסחה.

על מנת ללמוד את כל השיעור עליכם ללמוד החל מהסרטון הראשון ועד הסרטון האחרון. אורכו של כל סרטון משתנה ואורך מספר דקות.
לרכישת הקורס המלא בשאלון 801/182 החל מ- ₪51/חודש לחצו כאן.
 
השלמת בגרות במתמטיקה, שיעורי וידאו בשאלון 803, בגרות במתמטיקה
 
לצפייה יש לבחור את הנושא הרצוי וללחוץ על שם הנושא לפתיחת רשימת השיעורים לאותו הנושא. מתוך טבלת השיעורים ניתן לבחור את השיעור הרצוי.
שם השיעורסטטוס
טכניקה אלגברית - מבוא
מבוא לטכניקה אלגברית: סדר פעולות חשבון, חזקות, שורש ריבועי, פירוק לגורמים, שברים
סדר פעולות החשבון
סדר פעולות חשבון: חיבור, חיסור, כפל וחילוק.
פעיל
מקבץ דוגמאות (חלק א׳)
מקבץ דוגמאות חלק א׳ - תרגילים 1-3.
פעיל
מקבץ דוגמאות (חלק ב׳)
מקבץ דוגמאות חלק ב׳ - תרגילים 4-6.
פעיל
מקבץ דוגמאות (חלק ג׳)
מקבץ דוגמאות חלק ג׳ - תרגילים 7-10.
להרשמה
מקבץ דוגמאות (חלק ד׳)
מקבץ דוגמאות חלק ד׳ - תרגילים 11-12.
להרשמה
חזקות
הגדרת החזקה וסדר פעולות חשבון עם חזקות.
להרשמה
חזקות עם בסיס שלילי
מעריך זוגי/אי זוגי ובסיס שלילי בחזקה.
להרשמה
חוקי החזקות
חוקי החזקות.
להרשמה
מקבץ דוגמאות (חלק א׳)
מקבץ דוגמאות חלק א׳ - תרגילים 1-4.
להרשמה
מקבץ דוגמאות (חלק ב׳)
מקבץ דוגמאות חלק ב׳ - תרגילים 5-6.
להרשמה
שורש ריבועי
שורשים מסדר שני.
להרשמה
מקבץ דוגמאות
מקבץ דוגמאות - תרגילים 1-3.
להרשמה
פתיחת סוגריים - כפל סוגריים באיבר
כפל של איבר בסוגריים לפתיחת סוגריים.
פעיל
פתיחת סוגריים - כפל בין סוגריים
כפל של סוגריים בסוגריים לפתיחת סוגריים.
פעיל
כינוס איברים דומים
כינוס איברים דומים באלגברה.
פעיל
מקבץ דוגמאות
מקבץ דוגמאות - תרגילים 1-3.
להרשמה
פירוק לגורמים (שיטה א׳) - הוצאת גורם משותף
פירוק לגורמים ע״י הוצאת גורם משותף מחוץ לסוגריים. דוגמאות 1-2.
להרשמה
מקבץ דוגמאות
מקבץ דוגמאות - תרגילים 3-6.
להרשמה
פירוק לגורמים (שיטה ב׳) - פירוק לפי קבוצות
פירוק לגורמים ע״י פירוק לפי קבוצות.
להרשמה
נוסחאות הכפל המקוצר
שלו שת נוסחאות הכפל המקוצר.
להרשמה
מקבץ דוגמאות
מקבץ דוגמאות - תרגילים 1-3.
להרשמה
פירוק לגורמים (שיטה ג׳) - פירוק לפי נוסחאות הכפל המקוצר
פירוק לגורמים ע״י נוסחאות הכפל המקוצר.
להרשמה
מבוא לשברים
הגדרת השבר וסוגי שברים.
להרשמה
מעבר משבר מדומה למספר מעורב ומעבר ממספר מעורב לשבר מדומה
מעבר בין מספרים מעורבים לשברים מדומים.
להרשמה
פעולות בשברים - חיבור וחיסור
חיבור וחיסור שברים ומציאת מכנה משותף. דוגמאות 1-4.
להרשמה
מקבץ דוגמאות
מקבץ דוגמאות - תרגילים 5-8.
להרשמה
פעולות בשברים - כפל
כפל שברים. דוגמאות 1-7.
להרשמה
פעולות בשברים - חילוק
חילוק שברים. דוגמאות 1-5.
להרשמה
צמצום והרחבה של שברים
צמצום והרחבת שברים.
להרשמה
טכניקה אלגברית - משוואות
טכניקה אלגברית: משוואות ממעלה ראשונה, מעלה שנייה, פירוק לגורמים ע״י פירוק טרינום, מערכת משוואות.
מבוא למשוואות ומשוואות ממעלה ראשונה
דרכי פתרון משוואה ממעלה ראשונה.
פעיל
מקבץ דוגמאות (חלק א׳)
מקבץ דוגמאות חלק א׳ - תרגילים 1-3.
פעיל
מקבץ דוגמאות (חלק ב׳)
מקבץ דוגמאות חלק ב׳ - תרגילים 4-5.
להרשמה
מקבץ דוגמאות (חלק ג׳)
מקבץ דוגמאות חלק ג׳ - תרגילים 6-8.
להרשמה
מקבץ דוגמאות (חלק ד׳)
מקבץ דוגמאות חלק ד׳ - תרגילים 9-12.
להרשמה
משוואות ממעלה ראשונה עם נעלם במכנה
משוואות לינאריות עם נעלם במכנה (כולל דוגמה מספר 1).
להרשמה
מקבץ דוגמאות
מקבץ דוגמאות - תרגילים 2-4.
להרשמה
משוואות ממעלה ראשונה מיוחדות
משוואות עם אינסוף פתרונות וללא פתרונות.
להרשמה
מערכת משוואות - שיטת ההצבה
שיטת ההצבה לפתרון מערכת משוואות.
פעיל
דוגמה
דוגמה מספר 1 לפתרון מערכת משוואות בשיטת ההצבה.
פעיל
מקבץ דוגמאות
מקבץ דוגמאות - תרגילים 2-3.
פעיל
מערכת משוואות - שיטת השוואת המקדמים
שיטת השוואת המקדמים לפתרון מערכת משוואות.
להרשמה
מקבץ דוגמאות (חלק א׳)
מקבץ דוגמאות חלק א׳ - תרגילים 2-3.
להרשמה
מקבץ דוגמאות (חלק ב׳)
מקבץ דוגמאות חלק ב׳ - תרגילים 4-5.
להרשמה
משוואות ממעלה שנייה
נוסחת השורשים לפתרון משוואה ממעלה שנייה (כולל דוגמה מספר 1).
להרשמה
מקבץ דוגמאות
מקבץ דוגמאות - תרגילים 2-3.
להרשמה
סיכום המצבים האפשריים במשוואות ממעלה שנייה
סיכום כל המצבים האפשריים.
להרשמה
מקבץ דוגמאות
מקבץ דוגמאות - תרגילים 4-7.
להרשמה
משוואות ריבועיות חסרות
משוואות ריבועיות חסרות (המקדמים b או c השווים לאפס).
להרשמה
מקבץ תרגילים מסכמים
דוגמאות מסכמות 1-3.
להרשמה
מערכת משוואות ממעלה שנייה
מערכת משוואות - משוואה אחת ממעלה ראשונה ומשוואה אחת ממעלה שנייה.
להרשמה
מערכת משוואות ממעלה שנייה
מערכת משוואות - שתי משוואות ממעלה שנייה.
להרשמה
שינוי נושא הנוסחה
שינוי נושא הנוסחה ובידוד משתנים.
שינוי נושא הנוסחה
הסבר ומבוא לשינוי נושא הנוסחה.
להרשמה
דוגמה
דוגמה 1 מתוך מאגר השאלות של משרד החינוך.
להרשמה
דוגמה
דוגמה 2 מתוך מאגר השאלות של משרד החינוך.
להרשמה
דוגמה
דוגמה 3 מתוך מאגר השאלות של משרד החינוך.
להרשמה
דוגמה
דוגמה 4 מתוך מאגר השאלות של משרד החינוך.
להרשמה
דוגמה
דוגמה 5 מתוך מאגר השאלות של משרד החינוך.
להרשמה