גיאומטריה במישור (חפיפת משולשים, דמיון, תאלס) | שאלון 806 | שאלון 581

 

נושאים נלמדים: גיאומטריה במישור, חפיפת משולשים, דמיון משולשים, מרובעים במישור, משפט תאלס, משפט חוצה זווית, מעגלים

על מנת ללמוד את כל השיעור עליכם ללמוד החל מהסרטון הראשון ועד הסרטון האחרון. אורכו של כל סרטון משתנה ואורך מספר דקות.
לרכישת הקורס המלא בשאלון 806 החל מ- ₪55/חודש לחצו כאן.
 
 בגרות במתמטיקה, בגרות אונליין, השלמת בגרות במתמטיקה
 
לצפייה יש לבחור את הנושא הרצוי וללחוץ על שם הנושא לפתיחת רשימת השיעורים לאותו הנושא. מתוך טבלת השיעורים ניתן לבחור את השיעור הרצוי.
שם השיעורסטטוס
גיאומטריה במישור - זוויות וקטעים מקבילים
זוויות בין קטעים נחתכים וזוויות בקטעים מקבילים.
מבוא לגיאומטריה במישור
דרכי עבודה בגיאומטריה במישור.
פעיל
זוויות צמודות וזוויות קודקודיות
המשפטים לגבי זוויות צמודות וזוויות קודקודיות.
פעיל
זוויות בישרים מקבילים
זוויות מתאימות, זוויות מתחלפות וסכום זוויות חד צדדיות בישרים מקבילים.
פעיל
גיאומטריה במישור - מצולעים ומשפטי חפיפה
תכונות המשולשים והמרובעים, חפיפת משולשים ומשפטי חפיפה, קטע אמצעים במשולש וטרפז.
משולשים במישור
משפטי מפתח במשולשים.
פעיל
משולשים מיוחדים
משולש שווה שוקיים, משולש ישר זווית ומשולש שווה צלעות.
פעיל
משולשים מיוחדים
משולש זהב ומשולש כסף.
פעיל
משולשים חופפים
הגדרת משולשים חופפים ותכונות במשולשים חופפים.
פעיל
משפטי חפיפת משולשים
ארבעת משפטי חפיפת המשולשים.
פעיל
תיכון במשולש
תיכון במשולש המחלק את המשולש לשני משולשים.
להרשמה
דוגמה מסכמת
שאלה מבגרות חורף תשס״ח שאלון 005.
להרשמה
מרובעים במישור
משפטי מפתח במרובעים וטרפז.
להרשמה
דלתון
תכונות הדלתון ודרכים להוכחת קיום דלתון.
להרשמה
מקבילית
תכונות המקבילית ודרכים להוכחת קיום מקבילית.
להרשמה
מקבילית
דוגמה 1 לשאלה עם מקבילית.
להרשמה
מקבילית
דוגמה 2 לשאלה עם מקבילית.
להרשמה
טרפז שווה שוקיים
תכונות הטרפז שווה שוקיים ודרכים להוכחת קיום טרפז שווה שוקיים.
להרשמה
טרפז שווה שוקיים
דוגמה לטרפז שווה שוקיים (הוכחת משולשים חופפים).
להרשמה
טרפז שווה שוקיים
דוגמה לטרפז שווה שוקיים.
להרשמה
מלבן
תכונות המלבן ודרכים להוכחת קיום מלבן.
להרשמה
מעוין
תכונות המעוין ודרכים להוכחת קיום מעוין.
להרשמה
מעוין
דוגמה לשאלה עם מעוין.
להרשמה
ריבוע
תכונות הריבוע ודרכים להוכחת קיום ריבוע.
להרשמה
ריבוע
דוגמה לשאלה עם ריבוע.
להרשמה
קטע אמצעים במשולש
קטע אמצעים במשולש.
להרשמה
דוגמה
דוגמה לשימוש בקטע אמצעים - הוכחת משפט מפגש שלושת התיכונים במשולש.
להרשמה
דוגמה
הוכחת תכונת קטע אמצעים במשולש.
להרשמה
דוגמה מסכמת
שאלה מבגרות קיץ מועד ב׳ תשס״ט שאלון 005.
להרשמה
קטע אמצעים בטרפז
קטע אמצעים בטרפז.
להרשמה
דוגמה
הוכחת תכונת קטע אמצעים בטרפז.
להרשמה
דוגמה
דוגמה לקטע אמצעים בטרפז.
להרשמה
גיאומטריה במישור - פרופורציה ומשפטי דמיון
פרופורציה במשולשים, משפט תאלס ומשפט חוצה זווית, דמיון משולשים ומשפטי הדמיון, יחסי קטעים, היקפים ושטחים במשולשים דומים.
משפט תאלס
משפט תאלס והמשפט ההפוך לו.
פעיל
דוגמה
הוכחה למשפט תאלס.
פעיל
הרחבות למשפט תאלס
הרחבה 1 למשפט תאלס + הרחבה 2 (הרחבת שעון חול) למשפט תאלס.
פעיל
דוגמה
שאלה מבגרות חורף תשע"ב שאלון 806.
פעיל
דוגמה
שאלה מבגרות קיץ תשע"ב שאלון 806.
להרשמה
משפט חוצה זווית
משפט חוצה זווית, המשפט ההפוך לו והוכחתו.
להרשמה
דוגמה
דוגמה לשימוש במשפט חוצה זווית.
להרשמה
דוגמה מסכמת
דוגמה לשימוש במשפט חוצה זווית ובמשפט תאלס והרחבותיו.
להרשמה
משולשים דומים
הגדרת משולשים דומים ותכונות במשולשים דומים.
להרשמה
משפטי דימיון משולשים
שלושת משפטי הדימיון במשולשים.
להרשמה
דוגמה
דוגמה בסיסית להוכחת דימיון משולשים.
להרשמה
דוגמה
שאלה מבגרות חורף תשס״ח שאלון 005.
להרשמה
יחסי דימיון בקטעים מיוחדים
יחסי דימיון של גבהים, תיכונים וחצי זווית במשולשים דומים.
להרשמה
דוגמה
שאלה מבגרות חורף תשס״ה שאלון 005.
להרשמה
יחס היקפים ויחס שטחים
יחסי היקפים ושטחים במשולשים דומים.
להרשמה
דוגמה
דוגמה ליחס שטחים במשולשים דומים.
להרשמה
גובה ליתר במשולש ישר זווית
גובה ליתר במשולש ישר זווית הוא ממוצע גיאומטרי של היטלי הניצבים.
להרשמה
משפט אוקלידס
משפט אוקלידס והוכחה לקיום המשפט.
להרשמה
גיאומטריה במישור - מעגלים
מעגלים בגיאומטריה ומצולעים החוסמים/חסומים במעגלים.
מעגלים
מבוא והגדרות.
פעיל
דוגמה
דוגמה בסיסית למעגלים.
פעיל
דוגמה
שאלה מבגרות חורף תשס״ו שאלון 005.
פעיל
זוויות במעגלים
זוויות היקפיות וזוויות מרכזיות במעגלים.
פעיל
זוויות
קשתות וזוויות במעגלים.
להרשמה
דוגמה
שאלה מבגרות קיץ מועד א׳ תשס״ד שאלון 005.
להרשמה
דוגמה
שאלה נוספת מבגרות קיץ מועד א׳ תשס״ד שאלון 005.
להרשמה
אנך למיתר במעגל
מיתרים ואנך למעגל היוצא ממרכז המעגל.
להרשמה
זווית היקפית וזווית מרכזית במעגל
הזווית ההיקפית שווה למחצית מהזווית המרכזית הנשענת על אותה הקשת.
להרשמה
זוויות פנימית וזווית חיצונית במעל
משפטים בזווית חיצונית למעגל וזווית פנימית במעגל.
להרשמה
משיק למעגל
משפטים בנוגע למשיק למעגל.
להרשמה
זווית בין משיק למיתר במעגל
נוכיח את משפט זווית בין משיק למיתר במעגל.
להרשמה
דוגמה
שאלה מבגרות קיץ מועד א׳ תשע״ב שאלון 806.
להרשמה
משולש חסום במעגל
מרכז מעגל החוסם משולש בנקודת מפגש שלושת האנכים האמצעיים.
להרשמה
משולש חוסם מעגל
מרכז מעגל החסום במשולש בנקודת מפגש חוצי הזוויות של המשולש.
להרשמה
דוגמה
שאלה מבגרות חורף תשס״ז שאלון 005.
להרשמה
מרובעים חוסמים וחסומים במעגל
נכיר שני משפטים לגבי מרובעים החוסמים מעגל וחסומים במעגל.
להרשמה
דוגמה
דוגמה של מרובע החסום במעגל.
להרשמה
מצולעים משוכללים החוסמים וחסומים במעגל
מצולע משוכלל חוסם וחסום במעגל.
להרשמה
פרופורציית רדיוסים במעגלים
פרופורציית הרדיוסים במגלים החסומים במעגל וחוסמים מעגל.
להרשמה
שני מעגלים חותכים
קטע מרכזים של שני מעגלים חותכים.
להרשמה
דוגמה
שאלה מבגרות קיץ מועד ב׳ תשע״ב שאלון 806.
להרשמה
שני מעגלים זרים
קטע מרכזים של שני מעגלים זרים.
להרשמה
שני מעגלים משיקים
קטע מרכזים של שני מעגלים משיקים.
להרשמה
פרופורציה במעגלים
שלושת משפטי הפרופורציה במעגלים.
להרשמה
דוגמה
שאלה מבגרות קיץ תשס״ו שאלון 005.
להרשמה