סדרות (סדרה חשבונית, הנדסית, אינסופית, מעורבת וכללית לפי נוסחת הנסיגה) | שאלון 806 | שאלון 581

 

נושאים נלמדים: סדרות, סדרה חשבונית, סדרה הנדסית, סדרה מעורבות, סדרות כלליות, סדרה הנדסית אינסופית, כלל הנסיגה

על מנת ללמוד את כל השיעור עליכם ללמוד החל מהסרטון הראשון ועד הסרטון האחרון. אורכו של כל סרטון משתנה ואורך מספר דקות.
לרכישת הקורס המלא בשאלון 806 החל מ- ₪55/חודש לחצו כאן.
 
 בגרות במתמטיקה, בגרות אונליין, השלמת בגרות במתמטיקה
 
לצפייה יש לבחור את הנושא הרצוי וללחוץ על שם הנושא לפתיחת רשימת השיעורים לאותו הנושא. מתוך טבלת השיעורים ניתן לבחור את השיעור הרצוי.
שם השיעורסטטוס
סדרות - סדרה חשבונית
הגדרה סדרה חשבונית ונוסחאות בסדרות חשבוניות.
מבוא לסדרות
מבוא לסדרות וסימונים מקובלים.
פעיל
סדרות חשבוניות
נוסחת הנסיגה והנוסחה לאיבר כללי בסדרות חשבוניות.
פעיל
תכונת הסדרה החשבונית
ממוצע חשבוני בסדרה חשבונית.
פעיל
דוגמה
דוגמה מספר 1 (סדרה חשבונית).
פעיל
דוגמה
דוגמה מספר 2 (סדרה חשבונית).
פעיל
דוגמה
דוגמה מספר 3 (סדרה חשבונית).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 4 (סדרה חשבונית).
להרשמה
סכום סדרה חשבונית
הנוסחאות לסכום סדרה חשבונית ופיתוחן.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 5 (סדרה חשבונית).
להרשמה
סכום במקומות זוגיים ואי זוגיים (דוגמה)
דוגמה מספר 6 (סדרה חשבונית).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 7 (סדרה חשבונית).
להרשמה
האיבר הכללי בסדרה חשבונית
הנוסחה לאיבר כללי בסדרה חשבונית בהינתן סכומים.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 8 (סדרה חשבונית).
להרשמה
דוגמה
שאלה מבגרות קיץ מועד א׳ תשע״ג שאלון 805.
להרשמה
דוגמה
שאלה מבגרות קיץ מועד ב׳ תשע״ד שאלון 806.
להרשמה
סדרות - סדרה הנדסית
הגדרה סדרה ההנדסית ונוסחאות בסדרות הנדסיות.
חזקות
חזרה על חזקות.
פעיל
סדרות הנדסיות
נוסחת הנסיגה, הנוסחה לאיבר כללי וממוצע הנדסי בסדרות הנדסיות.
פעיל
סדרות הנדסיות
הסוגים השונים של סדרות הנדסיות: סדרה עולה, סדרה יורדת וסדרה שאינה עולה ואינה יורדת.
פעיל
דוגמה
דוגמה מספר 1 (סדרה הנדסית).
פעיל
דוגמה
דוגמה מספר 2 (סדרה הנדסית).
להרשמה
מציאת מספר האיברים
מציאת n בעזרת פונקציה לוגריתמית.
להרשמה
דוגמה
דוגמה למציאת מספר האיברים.
להרשמה
דוגמה
דוגמה למכפלת איברים במקומות הזוגיים והאי זוגיים.
להרשמה
סכום סדרה הנדסית
נוסחאות הסכום בסדר הנדסית ופיתוחן.
להרשמה
דוגמה
דוגמה לסכום בסדרה הנדסית.
להרשמה
האיבר הכללי בסדרה הנדסית
הנוסחה לאיבר כללי בסדרה חשבונית בהינתן סכומים.
להרשמה
סדרות - סדרות מעורבות, הנדסיות אינסופיות וכלליות
סדרות מעורבות (סדרה שבחלקה חשבונית ובחלקה הנדסית), סדרות הנדסיות אינסופיות שסכומן סופי וסדרות המוגדרות לפי כלל נסיגה או לפי איבר כללי.
דוגמה
שאלה מבגרות חורף תשע״ב שאלון 806.
להרשמה
סדרות מעורבות - דוגמה
שאלה מבגרות קיץ מועד ב׳ תשע״א שאלון 805.
להרשמה
דוגמה
שאלה מבגרות חורף תשע״ד שאלון 805.
להרשמה
דוגמה
שאלה מבגרות קיץ מועד ב׳ תשע״ד שאלון 806.
להרשמה
דוגמה
שאלה מבגרות קיץ מועד א׳ תשע״ג שאלון 805.
להרשמה
סדרות הנדסיות אינסופיות
מבוא לסדרות הנדסיות אינסופיות.
להרשמה
סכום סדרה הנדסית אינסופית
הנוסחה לסכום סדרה הנדסית אינסופית ופיתוחה.
להרשמה
דוגמה
דוגמה לסדרה הנדסית אינסופית.
להרשמה
דוגמה
שאלה מבגרות חורף תשע״ד שאלון 806.
להרשמה
סדרות כלליות
סדרות כלליות המוגדרות לפי הנוסחה לאיבר כללי.
להרשמה
דוגמה
דוגמה לסדרה כללית המוגדרת לפי הנוסחה לאיבר כללי.
להרשמה
סדרות כלליות
סדרות כלליות המוגדרות לפי נוסחת הנסיגה.
להרשמה
דוגמה
שאלה מבגרות חורף תשע״ג שאלון 805.
להרשמה