מספרים מרוכבים | שאלון 807

 

נושאים נלמדים: מספרים מרוכבים, מישור גאוס, משפט דה מואבר, שורשי היחידה, מספר עם i

על מנת ללמוד את כל השיעור עליכם ללמוד החל מהסרטון הראשון ועד הסרטון האחרון. אורכו של כל סרטון משתנה ואורך מספר דקות.
לרכישת הקורס המלא בשאלון 807 החל מ- ₪56/חודש לחצו כאן.
 
לצפייה יש לבחור את הנושא הרצוי וללחוץ על שם הנושא לפתיחת רשימת השיעורים לאותו הנושא. מתוך טבלת השיעורים ניתן לבחור את השיעור הרצוי.
שם השיעורסטטוס
מספרים מרוכבים - אלגברה של מספרים מרוכבים
מבוא למספרים מרוכבים, רישום מספר מרוכב עם i, אלגברה של מספרים מרוכבים ופתרון משוואות.
מבוא למספרים מרוכבים
הגדרת המספר המרוכב והמספר המדודמה i.
פעיל
רישום מספרים עם i
רישום שורשים עם מספר שלילי.
פעיל
חזקות של מספר מדומה
חזקות של i ומחזוריות החזקות.
פעיל
המספר המרוכב
רישום המספר המרוכב.
פעיל
חיבור, חיסור וכפל מספרים מרוכבים
פעולות אלמנטריות במספרים מרוכבים (חלק א׳).
פעיל
משוואות ריבועיות
משוואות ריבועיות במספרים מרוכבים (ללא חילוק וללא הוצאת שורש).
פעיל
משוואות ממעלה גבוהה
דוגמאות למשוואות ממעלה גבוהה.
להרשמה
משוואות ממעלה ראשונה
משוואות לינאריות במספרים מרוכבים.
להרשמה
מערכת משוואות
מערכת משוואות עם מספרים מרוכבים.
להרשמה
המספר הצמוד למספר המרוכב
המספר הצמוד a-bi.
להרשמה
חילוק מספרים מרוכבים
פעולות אלמנטריות במספרים מרוכבים (חלק ב׳).
להרשמה
מקבץ דוגמאות (חלק א׳)
דוגמאות 1-3
להרשמה
מקבץ דוגמאות (חלק ב׳)
דוגמה 4.
להרשמה
מקבץ דוגמאות (חלק ג׳)
דוגמה 5.
להרשמה
הוצאת שורש ממספר מרוכב
פעולות אלמנטריות במספרים מרוכבים (חלק ג׳).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 1 לפתרון משוואה ריבועית.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 2 לפתרון משוואה ריבועית.
להרשמה
חקירת משוואה ריבועית
חקירת משוואה ריבועית - פתרון יחיד ושני פתרונות.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 1.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 2.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 3.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 4 שאלה מבגרות חורף תשס״ט, 007.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 5 שאלה מבגרות קיץ מועד ב׳ תשס״ט, 007.
להרשמה
מספרים מרוכבים - הצגה קוטבית ומישור גאוס, משפט דה - מואבר ושורשי היחידה
הצגה קוטבית של מספר מרוכב והצגתו במישור גאוס, אלגברה של מספרים מרוכבים בהצגה קוטבית, בעיות גיאומטריות, משפט דה - מואבר ושורשי היחידה.
הצגה קרטזית ומישור גאוס
הצגה קרטזית (אלגברית) של מספרים מרוכבים במישור גאוס.
פעיל
הצגה קוטבית במישור גאוס
מעבר להצגה קוטבית והצגת המספר המרוכב במישור גאוס.
פעיל
מקבץ דוגמאות
מקבץ דוגמאות למעבר מהצגה קוטבית להצגה אלגברית.
פעיל
מעבר מהצגה אלגברית להצגה קוטבית
מעבר מהצגה אלגברית להצגה קוטבית במספרים מרוכבים בארבעת הרביעים.
להרשמה
מקבץ דוגמאות
מקבץ דוגמאות למעבר מהצגה אלגברית להצגה קוטבית.
להרשמה
מספר צמוד בהצגה קוטבית
מציאת המספר הצמוד למספר המרוכב בהצגה קוטבית.
להרשמה
משוואות עם ערך מוחלט (דוגמה)
דוגמה 1 למשוואות עם ערך מוחלט.
להרשמה
משוואות עם ערך מוחלט (דוגמה)
דוגמה 2 למשוואות עם ערך מוחלט.
להרשמה
כפל וחילוק מספרים בהצגה קוטבית
כפול/חילוק מספרים מרוכבים הנתונים בהצגה טריגונומטרית.
להרשמה
דוגמה
דוגמה לכפל וחילוק מספרים מרוכבים בהצגה קוטבית.
להרשמה
חיבור וחיסור מספרים בהצגה קוטבית
חיבור/חיסור מספרים מרוכבים הנתונים בהצגה טריגונומטרית.
להרשמה
בעיות גיאומטריות במישור גאוס
מעגל קנוני, מעגל היחידה ומצולעים משוכללים.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 1 (ריבוע חסום במעגל).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 2 (משולש שווה צלעות חסום במעגל).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 3 (ריבוע חסום במעגל).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 4 (משולש שווה שוקיים החסום במעגל).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 5 - מקומות גיאומטריים.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 6 - מקומות גיאומטריים.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 7 - מקומות גיאומטריים.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 8 - מקומות גיאומטריים.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 9 - מקומות גיאומטריים.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 10 שאלה מבגרות קיץ מועד א׳ תשע״ד, 807.
להרשמה
משפט דה מואבר
חזקות ממעלה גבוהה בהצגה קוטבית.
להרשמה
מקבץ דוגמאות (חלק א׳)
דוגמאות 1-5.
להרשמה
מקבץ דוגמאות (חלק ב׳)
דוגמאות 6-8.
להרשמה
הוצאת שורש מסדר n
הוצאת שורש ממעלה גבוהה ממספר מרוכב הנתון בהצגה קוטבית.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 1 להוצאת שורש מסדר גבוה.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 2 להוצאת שורש מסדר גבוה.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 3 להוצאת שורש מסדר גבוה.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 4 שאלה מבגרות קיץ מועד ב׳ תשס״א, 5 יח״ל.
להרשמה
שורשי היחידה
משוואת היחידה ושורשי היחדה במישור גאוס.
להרשמה
סכום ומכפלת שורשי היחדה
סכומם ומכפלתם של פתרונות משוואת היחידה.
להרשמה
מספרים מרוכבים - סדרות של מספרים מרוכבים
בעיות עם סדרות של מספרים מרוכבים.
סדרות (חזרה)
חזרה משאלון 806 על סדרות חשבוניות והנדסיות.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 1 (סדרה חשבונית).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 2 (סדרה חשבונית).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 3 (סדרה הנדסית).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 4 שאלה מבגרות קיץ מועד א׳ תשס״ב, 5 יח״ל.
להרשמה