הסתברות | שאלון 804 | שאלון 481

 
שאלון 804, בגרות במתמטיקה, השלמת בגרות במתמטיקה, שיעורי וידאו במתמטיקה בחינםעל מנת לחשב את ההסתברות לקבלת מאורע מסוים נחשב את היחס בין מספר התוצאות האפשריות לקבלת המאורע לבין מספר התוצאות האפשריות של כל מרחב המדגם. יחס זה הוא היחס הבסיסי ביותר בהסתברות ועליו נדבר רבות בשיעורים.  בנוסף, נדון רבות במושגים כגון:
  • אקראיות.
  • מרחב מדגם.
  • מאורעות תלווים.
  • מאורעות בלתי תלווים.
  • הסתברות מותנית.
  • התפלגות בינומית.
נושא ההסתברות בבחינה שייך לחלקה הראשון של הבחינה (פרק א'). לנושא זה נקדיש מספר שיעורים, תחילה נסביר לעומק את המושגים הבסיסיים, נפתור שאלות ברמת בסיס ונמשיך לשאלות ברמה של בחינת בגרות.
 
 

שיעורי וידאו מלאים בהסתברות

בחרו את השיעור הרצוי והתחילו ללמוד הסתברות לשאלון 804 בחינם:
שם השיעורסטטוס
הסתברות - מאורעות בלתי תלויים ומאורעות תלויים
הסתברות להתרחשות מאורע, מאורע משלים, ניסוי מקרי, מאורעות בלתי תלויים, מאורעות זרים ומאורעות תלויים.
מבוא להסתברות והגדרות
מבוא להסתברות והגדרות בהסתברות.
פעיל
חישוב הסתברות
הנוסחה לחישוב הסתברות להתרחשותו של מאורע.
פעיל
מאורע משלים
הגדרת המאורע המשלים וההסתברות להתרחשותו.
פעיל
דיאגרמת וון
הצגת ההסתברויות והמאורעות בדיאגרמת וון.
פעיל
ניסוי מקרי עם שני נסיונות ומעלה
דוגמה לניסוי עם שני ניסיונות.
פעיל
חישוב מרחב המדגם
חישוב מרחב המדגם בשני נסיונות ומעלה.
פעיל
דוגמה
דוגמה מספר 1 (הטלת קובייה וסביבון).
פעיל
דוגמה
דוגמה מספר 2 (בחירת מספר).
פעיל
הסתברויות שאינן שוות
דוגמה מספר 3 (הסתברויות שאינן שוות).
להרשמה
הסתברויות שאינן שוות
דוגמה מספר 4 (קובייה לא מאוזנת).
להרשמה
מאורעות בלתי תלויים (מבוא)
מבוא למאורעות בלתי תלווים.
להרשמה
מאורעות בלתי תלווים
חיתוך מאורעות בלתי תלויים (עקרון הכפל במאורעות ב״ת).
להרשמה
מאורעות זרים
איחוד מאורעות זרים (עיקרון החיבור).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 1 (שני צלפים).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 2 (הוצאה עם החזרה).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 3 (שאלון אמריקאי).
להרשמה
מאורעות תלויים (מבוא) ומבוא להסתברות מותנה
מבוא למאורעות תלויים.
להרשמה
מאורעות תלויים
חיתוך מאורעות תלויים (עקרון הכפל במאורעות תלויים).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 1 (קלע יורה פעמיים למטרה).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 2 (הוצאה ללא החזרה).
להרשמה
הסתברות - דיאגרמת עץ, טבלה לחישוב הסתברות, התפלגות בינומית והסתברות מותנה
שיטות לפתרון בעיות בהסתברות בעזרת דיאגרמת עץ וטבלה, התפלגות בינומית (הצלחה/כישלון) ונוסחת ברנולי, הסתברות מותנה לחישוב מאורעות.
דיאגרמת עץ
שיטה לפתרון בעיות ההסתברות באמצעות עץ הסתברויות.
פעיל
דוגמה
דוגמה מספר 1.
פעיל
דוגמה
דוגמה מספר 2.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 3 מבגרות קיץ מועד ב׳ תשס״ה 005.
להרשמה
מציאת ההסתברות P
דוגמה מספר 4 (מציאת ההסתברות P).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 5 (מציאת P).
להרשמה
מציאת המספר x
דוגמה מספר 6 (מציאת המספר x).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 7 מבגרות קיץ מועד ב׳ תשס״ג 4 יח״ל.
להרשמה
מבוא להתפלגות בינומית
דוגמה להמחשה להתפלגות בינומית.
להרשמה
המקדם הבינומי
חישוב מספר הצירופים האפשרי בעזרת המקדם הבינומי.
להרשמה
נוסחת ברנולי
ההסתברות ל- k הצלחות מתוך n נסיונות.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 1.
להרשמה
דוגמה
דוגמה 2 מבגרות קיץ מועד ב׳ תשס״ו 005.
להרשמה
דוגמה
דוגמה 3 מבגרות חורף תשס״ז 005.
להרשמה
דוגמה
דוגמה 4.
להרשמה
טבלה דו מימדית
טבלה דו מימדית וחיתוך מאורעות בטבלה.
להרשמה
דוגמה
דוגמה 1.
להרשמה
דוגמה
דוגמה 2.
להרשמה
דוגמה
דוגמה 3 (עם משתנה עזר x).
להרשמה
הסתברות מותנה
הנוסחה לחישוב הסתברות מותנה.
להרשמה
דוגמה
דוגמה 1 (שאלה הנפתרת בעזרת טבלה או בעזרת דיאגרמת עץ).
להרשמה
דוגמה
דוגמה 2.
להרשמה
דוגמה
דוגמה 3.
להרשמה
דוגמה
דוגמה 4 (התפלגות בינומית והסתברות מותנה).
להרשמה
 

 

להלן דוגמה לשאלה בהסתברות מבחינת בגרות במתמטיקה (גללו מטה כדי לראות את הפתרון):