טופסי בחינות בגרות במתמטיקה | בגרויות ישנות | פתרון בגרויות במתמטיקה

 

בחינות בגרות במתמטיקה ופתרונות של הבגרות במתמטיקה

אספנו עבורכם את כל טופסי בחינות הבגרות במתמטיקה מהשנים האחרונות, לחלק מהבחינות מצורפים פתרונות מלאים של בגרות אונליין ושל המפמ״ר למתמטיקה.
 

למעבר לקורס המרתון לבגרות במתמטיקה בשאלונים 803-807 - לחצו כאן. מאות שיעורי וידאו מלאים עם פתרונות מלאים לבחינות הבגרות במתמטיקה כולל הסברים ודגשים לבחינה.

 
 
  • פתרונות ובחינות - מבנה הבחנות חדש לתלמידי תיכון (שאלונים 172, 371, 372, 471, 472, 571, 572)

מועד בחינת הבגרות שאלון 172 שאלון 371 שאלון 372
שאלון 471
שאלון 472 שאלון 571 שאלון 572
קיץ (א׳) 2024
תשפ״ג 
שאלון
פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
 
  • פתרונות ובחינות (שאלונים 182, 381, 382, 481, 482, 581, 582)

מועד בחינת הבגרות שאלון 182 שאלון 381 שאלון 382
שאלון 481
שאלון 482 שאלון 581 שאלון 582
קיץ (א׳) 2024
תשפ״ג 
שאלוןשאלון
שאלון
שאלון
חורף
2024
תשפ״ג
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
שאלון
שאלון
שאלון
פתרון מלא
שאלון
קיץ (ב׳) 2023
תשפ״ג 
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
שאלון
שאלון
שאלון
שאלון
קיץ (מיוחד) 2023
תשפ״ג 
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
שאלון
שאלון
שאלון
שאלון
קיץ (א׳) 2023
תשפ״ג 
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
שאלון
שאלון
שאלון
שאלון
חורף
2023
תשפ״ג
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
שאלון
שאלון
שאלון
שאלון
קיץ (ב׳) 2022
תשפ״ב
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
שאלון
שאלון
שאלון
שאלון
קיץ (א׳) 2022
תשפ״ב
שאלון
שאלון
שאלון
שאלון
שאלון
שאלון
שאלון
חורף (נבצרים) 2022
תשפ״ב
שאלון
שאלון
שאלון
שאלון
שאלון
שאלון
שאלון
חורף
2022
תשפ״ב
שאלון
שאלון
שאלון
שאלון
שאלון
שאלון
שאלון
קיץ (ב׳) 2021
תשפ״א
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
קיץ
מיוחד
2021
תשפ״א
שאלון
פתרון מלא
שאלון 
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון 
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
קיץ (א׳) 2021
תשפ״א
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון 
פתרון מלא
שאלון 
פתרון מלא
שאלון
שאלון 
חורף (ב׳) 2021
תשפ״א
שאלון 
פתרון מלא
שאלון 
פתרון מלא
שאלון 
פתרון מלא
שאלון 
פתרון מלא
שאלון 
שאלון 
פתרון מלא
שאלון 
פתרון מלא
חורף (נבצרים) 2021
תשפ״א
שאלון שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
חורף (א׳) 2021
תשפ״א
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא

פתרון מלא
פתרון מלא שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
 
קיץ (ב׳) 2020
תש״פ
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
קיץ (א׳) 2020
תש״פ
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
חורף 2020 תש״פ שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
קיץ (ב׳) 2019 תשע״ט שאלון
שאלון
שאלון
שאלון
שאלון
שאלון
שאלון
קיץ (א׳) 2019 תשע״ט שאלון
שאלון
שאלון
שאלון
שאלון
שאלון
שאלון
חורף 2019 תשע״ט שאלון
שאלון
שאלון
שאלון
שאלון
שאלון
שאלון
קיץ (ב׳) 2018 תשע״ח שאלון
שאלון
שאלון
שאלון
פתרון מלא
שאלון
שאלון
שאלון
קיץ (א׳) 2018 תשע״ח
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
  • פתרונות ובחינות (שאלונים 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807)

מועד בחינת הבגרות שאלון 801 שאלון 802 שאלון 803 שאלון 804 שאלון 805 שאלון 806 שאלון 807
קיץ (ב׳) 2018 תשע״ח שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
קיץ (א׳) 2018 תשע״ח שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
חורף 2018 תשע״ח
קיץ (ב׳) 2017 תשע״ז
קיץ (א׳) 2017 תשע״ז
חורף 2017 תשע״ז

קיץ (ב׳) 2016
תשע״ו
קיץ (א׳) 2016 תשע״ו
חורף 2016 תשע״ו
קיץ (ב׳) 2015 תשע״ה
קיץ (א׳) 2015 תשע״ה
חורף 2015 תשע״ה הבחינה בוטלה
קיץ (ג׳) 2014 תשע״ד

פתרון בקרוב
שאלון 
פתרון בקרוב
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
קיץ (ב׳) 2014 תשע״ד

קיץ (א׳) 2014 תשע״ד שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
חורף 2014 תשע״ד שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
קיץ (ב׳) 2013 תשע״ג שאלון
שאלון
שאלון
שאלון
 
שאלון
 
שאלון
שאלון
קיץ (א׳) 2013 תשע״ג שאלון
שאלון
שאלון
שאלון
שאלון
שאלון
שאלון
חורף 2013 תשע״ג שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
שאלון
פתרון מלא
קיץ (ב׳) 2012 תשע״ב
קיץ (א׳) 2012 תשע״ב
חורף 2012 תשע״ב
קיץ (ב׳) 2011 תשע״א
קיץ (א׳) 2011 תשע״א
חורף 2011 תשע״א
-
-
 
 
  • (בחינות) שאלונים 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007

מועד בחינת הבגרות שאלון 001 שאלון 002 שאלון 003 שאלון 004 שאלון 005 שאלון 006 שאלון 007
קיץ (ב׳) 2011 תשע״א
קיץ (א׳) 2011 תשע״א
חורף 2011 תשע״א
קיץ (ב׳) 2010 תש״ע
קיץ (א׳) 2010 תש״ע
 
חורף 2010 תש״ע
קיץ (ב׳) 2009 תשס״ט
קיץ (א׳) 2009 תשס״ט
חורף 2009 תשס״ט
קיץ (ב׳) 2008 תשס״ח
קיץ (א׳) 2008 תשס״ח
חורף 2008 תשס״ח
קיץ (מיוחד) 2007 תשס״ז
קיץ (ב׳) 2007 תשס״ז
 
קיץ (א׳) 2007 תשס״ז
חורף 2007 תשס״ז
קיץ (ב׳) 2006 תשס״ו
קיץ (א׳) 2006 תשס״ו
חורף 2006 תשס״ו
 
קיץ (ב׳) 2005 תשס״ו
קיץ (א׳) 2005 תשס״ו
חורף 2005 תשס״ו
 
♦ לפתרונות בערוץ היוטיוב שלנו לחצו כאן.
♦ רוצים להישאר מעודכנים בפתרונות, חדשות ומידע נוסף? עשו לנו לייק בפייסבוק כאן.
 
בגרות במתמטיקה, השלמת בגרות במתמטיקה, שיעורי וידאו מלאים במתמטיקה