הצעה לפתרון מלא לבגרות קיץ מועד ב׳ 2021 שאלון 481 - שאלון 804 | פתרון בגרות במתמטיקה | בגרות אונליין

 

להלן פתרון מלא לבגרות במתמטיקה מועד קיץ ב׳ 2021 שאלון 481 (שאלון 804) לתלמידי 4 יחידות לימוד במתמטיקה.
 

שאלה מספר 1 - בגרות קיץ מועד ב׳ 2021 שאלון 481 / שאלון 804:

שאלה מספר 2 - בגרות קיץ מועד ב׳ 2021 שאלון 481 / שאלון 804:

שאלה מספר 3 - בגרות קיץ מועד ב׳ 2021 שאלון 481 / שאלון 804:

שאלה מספר 4 - בגרות קיץ מועד ב׳ 2021 שאלון 481 / שאלון 804:

שאלה מספר 5 - בגרות קיץ מועד ב׳ 2021 שאלון 481 / שאלון 804:

שאלה מספר 6 - בגרות קיץ מועד ב׳ 2021 שאלון 481 / שאלון 804:

שאלה מספר 7 - בגרות קיץ מועד ב׳ 2021 שאלון 481 / שאלון 804:

שאלה מספר 8 - בגרות קיץ מועד ב׳ 2021 שאלון 481 / שאלון 804: