בעיות ערך קיצון | שאלון 807 | שאלון 582

 

נושאים נלמדים: בעיות ערך קיצון, בעיות קיצון עם פונקציות מעריכיות, בעיות קיצון עם פונקציות לוגריתמיות, בעיות קיצון עם שורשים

על מנת ללמוד את כל השיעור עליכם ללמוד החל מהסרטון הראשון ועד הסרטון האחרון. אורכו של כל סרטון משתנה ואורך מספר דקות.
לרכישת הקורס המלא בשאלון 807 החל מ- ₪56/חודש לחצו כאן.
 
 בגרות במתמטיקה, בגרות אונליין, השלמת בגרות במתמטיקה
 
לצפייה יש לבחור את הנושא הרצוי וללחוץ על שם הנושא לפתיחת רשימת השיעורים לאותו הנושא. מתוך טבלת השיעורים ניתן לבחור את השיעור הרצוי.
שם השיעורסטטוס
בעיות ערך קיצון (חזרה משאלון 806)
חזרה על שלבי העבודה בבעיות קיצון.
בעיות ערך קיצון - דרכי פתרון
מבוא לבעיות קיצון.
פעיל
בעיות קיצון - מספרים
בעיות קיצון עם מספרים.
פעיל
דוגמה
בעיות קיצון עם דוגמה 1 לבעיות קיצון עם מספרים.
פעיל
דוגמה
בעיות קיצון עם דוגמה 2 לבעיות קיצון עם מספרים..
להרשמה
בעיות ערך קיצון - פונקציות וגרפים
בעיות קיצון עם פונקציות וגרפים.
להרשמה
דוגמה
דוגמה 1 לבעיות קיצון של פונקציות וגרפים.
להרשמה
דוגמה
דוגמה 2 לבעיות קיצון של פונקציות וגרפים.
להרשמה
דוגמה
דוגמה 3 לבעיות קיצון של פונקציות וגרפים.
להרשמה
דוגמה
שאלה מבגרות חורף תשנ"ה, 5 יח"ל (שאלון 806).
להרשמה
דוגמה
שאלה מבגרות חורף תשנ"ז, 5 יח"ל (שאלון 806).
להרשמה
בעיות ערך קיצון - פונקציות מעריכיות
בעיות קיצון עם פונקציות מעריכיות e^x ו- a^x.
דוגמה
דוגמה מספר 1.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 2.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 3 שאלה מבגרות חורף תש״ע 2010, שאלון 807.
פעיל
דוגמה
דוגמה מספר 4 שאלה מבגרות קיץ מועד א׳ תשע״ב 2012, שאלון 807.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 5 שאלה מבגרות קיץ מועד ב׳ תשע״ב 2012, שאלון 807.
פעיל
בעיות ערך קיצון - פונקציות לוגריתמיות
בעיות קיצון עם פונקציות לוגריתמיות (log(x ו- (ln(x.
דוגמה
דוגמה מספר 1.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 2.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 3 שאלה מבגרות קיץ מועד א׳ תשע״א 2011, שאלון 807.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 4 שאלה מבגרות קיץ מועד ב׳ תשע״א 2011, שאלון 807.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 5 שאלה מבגרות קיץ מועד ב׳ תשע״ג 2013, שאלון 807.
להרשמה
בעיות ערך קיצון - שורשים וחזקה עם מעריך רציונאלי
בעיות קיצון עם שורש מסדר גבוה (שורשים ממעלה שלישית ומעלה) וחזקה עם מעריך רציונאלי.
דוגמה
דוגמה מספר 1.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 2.
להרשמה
בעיות ערך קיצון - עם אינטגרלים
בעיות קיצון עם שימוש באינטגרלים.
דוגמה
דוגמה מספר 1.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 2.
להרשמה