אלגברה | שאלון 805 | שאלון 482

 

נושאים נלמדים: משוואות לוגריתמיות ומשוואות מעריכיות, אי שוויונות ומערכת אי שוויונות עם לוגים וביטוי מעריכי

על מנת ללמוד את כל השיעור עליכם ללמוד החל מהסרטון הראשון ועד הסרטון האחרון. אורכו של כל סרטון משתנה ואורך מספר דקות.
לרכישת הקורס המלא בשאלון 805 החל מ- ₪53/חודש לחצו כאן.
 
 
לצפייה יש לבחור את הנושא הרצוי וללחוץ על שם הנושא לפתיחת רשימת השיעורים לאותו הנושא. מתוך טבלת השיעורים ניתן לבחור את השיעור הרצוי.
שם השיעורסטטוס
אלגברה - משוואות ואי שיוויונות (מעריכיים)
משוואות ואי שיוויונות מעריכיים.
משוואות מעריכיות
משוואות מעריכיות ודרכי הפתרון של משוואות מעריכיות.
פעיל
משוואות עם הוצאת בסיס משותף והשוואת המעריכים
מקבץ דוגמאות חלק א׳ (דוגמאות 1-4).
פעיל
משוואות עם הוצאת בסיס משותף והשוואת המעריכים
מקבץ דוגמאות חלק ב׳ (דוגמאות 5-10).
פעיל
משוואות עם חיבור/חיסור בין הבסיסים
מקבץ דוגמאות חלק א׳ (דוגמאות 1-5).
פעיל
משוואות עם חיבור/חיסור בין הבסיסים
מקבץ דוגמאות חלק ב׳ (דוגמאות 6-9).
להרשמה
אי שיוויונות מעריכיים
עקרונות בפתרון אי שיוויונות מעריכיים.
להרשמה
מקבץ דוגמאות (חלק א׳)
דוגמאות 1-4.
להרשמה
מקבץ דוגמאות (חלק ב׳)
דוגמאות 5-6.
להרשמה
מקבץ דוגמאות (חלק ג׳)
דוגמאות 7-8.
להרשמה
אלגברה - משוואות ואי שיוויונות (לוגריתמיים)
משוואות ואי שיוויונות לוגריתמיים.
מבוא ללוגריתמים
הגדרת הלוגריתם והשימוש בו.
פעיל
משוואות לוגריתמיות בסיסיות
דוגמאות 1-4 למשוואות לוגריתמיות בסיסיות.
פעיל
חוקי הלוגים
חוקי הלוגריתמים והמחשת החוקים.
פעיל
משוואות לוגריתמיות הנפתרות בעזרת הגדרת הלוג
מקבץ דוגמאות חלק א׳ (דוגמאות 1-4).
פעיל
משוואות לוגריתמיות הנפתרות בעזרת הגדרת הלוג
מקבץ דוגמאות חלק ב׳ (דוגמאות 5-8).
להרשמה
משוואות לוגריתמיות הנפתרות בעזרת חוקי הלוגים
מקבץ דוגמאות חלק א׳ (דוגמאות 1-5).
להרשמה
משוואות לוגריתמיות הנפתרות בעזרת חוקי הלוגים
מקבץ דוגמאות חלק ב׳ (דוגמאות 6-10).
להרשמה
משוואות לוגריתמיות הנפתרות בעזרת חוקי הלוגים
מקבץ דוגמאות חלק ג׳ (דוגמאות 11-12).
להרשמה
משוואות מעריכיות הנפתרות בעזרת הוצאת לוג
מקבץ דוגמאות 1-4.
להרשמה
אי שיוויונות לוגריתמיים
דרכי הפתרון של א״ש עם ביטוי לוגריתמי.
להרשמה
מקבץ דוגמאות (חלק א׳) - א״ש לוגריתמיים עם בסיס קבוע
דוגמאות 1-3.
להרשמה
מקבץ דוגמאות (חלק ב׳) - א״ש לוגריתמיים עם בסיס קבוע
דוגמאות 4-6.
להרשמה
מקבץ דוגמאות (חלק ג׳) - א״ש לוגריתמיים עם בסיס קבוע
דוגמאות 7-10.
להרשמה
מקבץ דוגמאות - א״ש לוגריתמיים עם בסיס משתנה
דוגמאות 1-3.
להרשמה