גיאומטריה אנליטית | שאלון 804 | שאלון 481

 

נושאים נלמדים: גיאומטריה אנליטית של הישר, גיאומטריה אנליטית של המעגל

על מנת ללמוד את כל השיעור עליכם ללמוד החל מהסרטון הראשון ועד הסרטון האחרון. אורכו של כל סרטון משתנה ואורך מספר דקות.
לרכישת הקורס המלא בשאלון 804 החל מ- ₪55/חודש לחצו כאן.
 
 בגרות במתמטיקה, בגרות אונליין, השלמת בגרות במתמטיקה
 
לצפייה יש לבחור את הנושא הרצוי וללחוץ על שם הנושא לפתיחת רשימת השיעורים לאותו הנושא. מתוך טבלת השיעורים ניתן לבחור את השיעור הרצוי.
שם השיעורסטטוס
גיאומטריה אנליטית - ישרים
גיאומטריה של ישרים, המצב ההדדי בין ישרים, שיפוע ישר, אמצע קטע, משפט פיתגורס, אורך קטע ומשוואת הישר.
מבוא לגיאומטריה אנליטית
מבוא לגיאומטריה אנליטית ומערכת צירים קרטזית.
פעיל
ישרים בגיאומטריה
משוואת הישר, סוגי ישרים במערכת צירים והקשר לשיפועו של הישר.
פעיל
המצב ההדדי בין ישרים
המצב ההדדי בין ישרים במישור והמשמעות הגרפית.
פעיל
דוגמה
דוגמה למצב ההדדי בין ישרים.
פעיל
שיפוע הישר
הנוסחה לשיפוע ישר ומכפלת ישרים מאונכים.
פעיל
דוגמה מסכמת
דוגמה מסכמת לישרים ושיפועי הישרים (חלק א׳).
פעיל
דוגמה מסכמת
דוגמה מסכמת לישרים ושיפועי הישרים (חלק ב׳).
להרשמה
אמצע קטע
הנוסחה לחישוב אמצע קטע.
להרשמה
משפט פיתגורס
משפט פיתגורס לחישוב יתר וניצבים במשולש ישר זווית.
להרשמה
אורך קטע
הנוסחה לחישוב מרחק בין שתי נקודות.
להרשמה
משוואת ישר בעזרת שתי נקודות
משוואת ישר בעזרת שתי נקודות ובעזרת שיפוע ונקודה.
להרשמה
דוגמה מסכמת
דוגמה מסכמת לשימוש בכלל הנוסחאות.
להרשמה
דוגמה מסכמת
שאלה מבגרות קיץ מועד א׳ תשע״א שאלון 804.
להרשמה
דוגמה מסכמת
שאלה מבגרות קיץ מועד ב׳ תשע״א שאלון 804.
להרשמה
גיאומטריה אנליטית - מעגלים
גיאומטריה של מעגלים קנוניים וכלליים, משוואת המעגל, משיק למעגל ומצבים הדדיים.
המעגל הקנוני
מבוא למעגלים והמעגל הקנוני (מעגל שמרכזו בראשית הצירים).
פעיל
דוגמאות
דוגמאות למציאת משוואת המעגל הקנוני.
פעיל
נקודות חיתוך עם הצירים
נקודות החיתוך של המעגל הקנוני עם הצירים.
פעיל
המצב ההדדי בין הנקודה למעגל
נקודה על שפת המעגל, מחוץ למעגל ובתוך המעגל.
פעיל
המצב ההדדי בין הישר למעגל
ישר החותך מעגל, ישר משיר למעגל וישר זר למעגל.
פעיל
משיק למעגל
משפט משיק למעגל מאונך לרדיוס בנקודת ההשקה.
פעיל
מיתר וקוטר
מיתרים וקטרים במעגל.
להרשמה
דוגמה
דוגמה למעגל קנוני.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מבגרות חורף תשע"ג, 803.
להרשמה
מעגל כללי
משוואת המעגל הכללי.
להרשמה
דוגמאות
דוגמאות למציאת משוואת המעגל הכללי.
להרשמה
מעגל כללי משיק לצירים
תכונות המעגל המשיק לצירים.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מבגרות חורף תשע"ד, 803.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מבגרות חורף תשס"ט, 003.
להרשמה