חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי | שאלון 807

 

נושאים נלמדים: חשבון דיפרנציאלי, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות עם e, פונקציות שורש, חקירה, אסימפטוטות, חשבון אינטגרלי, נפח גוף סיבוב, חישוב שטח

על מנת ללמוד את כל השיעור עליכם ללמוד החל מהסרטון הראשון ועד הסרטון האחרון. אורכו של כל סרטון משתנה ואורך מספר דקות.
לרכישת הקורס המלא בשאלון 807 החל מ- ₪56/חודש לחצו כאן.
 
לצפייה יש לבחור את הנושא הרצוי וללחוץ על שם הנושא לפתיחת רשימת השיעורים לאותו הנושא. מתוך טבלת השיעורים ניתן לבחור את השיעור הרצוי.
שם השיעורסטטוס
חשבון דיפרנציאלי - פונקציות מעריכיות
נגזרות, תחום הגדרה, נקודות קיצון, תחומי עלייה וירידה, משיקים, נקודות פיתול, תחומי קעירות, אסימפטוטות וחקירה של פונקציות מעריכיות.
הפונקציה המעריכית (עם בסיס e)
תכונות הפונקציה המעריכית (עם בסיס e).
פעיל
הנגזרות של פונקציות מעריכיות עם בסיס e
הנגזרת הפונקציה המעריכית ומספר דוגמאות בסיסיות.
פעיל
מקבץ דוגמאות
דוגמאות 1-5.
פעיל
משוואת המשיק לפונקציה
מציאת משוואת המשיק לפונקציה מעריכית.
פעיל
דוגמה
דוגמה 1 למציאת משוואת משיק.
פעיל
דוגמה
דוגמה 2 למציאת משוואת משיק.
פעיל
דוגמה
דוגמה 3 למציאת משוואת משיק.
פעיל
דוגמה
דוגמה 4 למציאת משוואת משיק (בהינתן נקודה שהיא לא נקודת ההשקה).
להרשמה
קיצון מקומי
נקודות קיצון בפונקציות מעריכיות.
להרשמה
דוגמה
דוגמה 1 למציאת נקודות קיצון.
להרשמה
דוגמה
דוגמה 2 למציאת נקודות קיצון.
להרשמה
דוגמה
דוגמה 3 למציאת נקודות קיצון.
להרשמה
שיטות לבדיקת קיצון מקומי
בדיקת קיצון מקומי בעזרת טבלה ובעזרת נגזרת שנייה.
להרשמה
אסימפטוטות בפונקציות מעריכיות
הגדרת האסימפטוטה האנכית והאסימפטוטה האופקית.
להרשמה
השלבים למציאת אסימפטוטות אנכיות
תזכורת השלבים למציאת אסימפטוטות אנכיות בפונקציות רציונאליות.
להרשמה
דוגמה
דוגמה 1 למציאת אסימפטוטות אנכיות ואופקיות.
להרשמה
דוגמה
דוגמה 2 למציאת אסימפטוטות אנכיות ואופקיות.
להרשמה
דוגמה
דוגמה 3 למציאת אסימפטוטות אנכיות ואופקיות.
להרשמה
דוגמה
דוגמה 4 למציאת אסימפטוטות אנכיות ואופקיות.
להרשמה
דוגמה
דוגמה 5 למציאת אסימפטוטות אנכיות ואופקיות.
להרשמה
דוגמה מסכמת
דוגמה מסכמת למציאת אסימפטוטות (עם פרמטר).
להרשמה
נקודות פיתול ותחומי קעירות
השלבים למציאת נקודות פיתול ותחומי קעירות.
להרשמה
דוגמה
דוגמה 1 למציאת נקודות פיתול ותחומי קעירות.
להרשמה
דוגמה
דוגמה 2 למציאת נקודות פיתול ותחומי קעירות.
להרשמה
דוגמה
דוגמה 3 למציאת נקודות פיתול ותחומי קעירות.
להרשמה
חקירה (ללא אסימפטוטות)
דוגמה 1 לחקירהה של פונקציה מעריכית עם e - ללא אסימפטוטות.
להרשמה
חקירה (ללא אסימפטוטות)
דוגמה 2 לחקירה של פונקציה מעריכית עם e - ללא אסימפטוטות.
להרשמה
חקירה (ללא אסימפטוטות)
דוגמה 3 לחקירה של פונקציה מעריכית עם e - ללא אסימפטוטות.
להרשמה
חקירה (עם אסימפטוטות)
דוגמה 1 לחקירה של פונקציה מעריכית עם e - עם אסימפטוטות.
להרשמה
חקירה (עם אסימפטוטות)
דוגמה 2 לחקירה של פונקציה מעריכית עם e - עם אסימפטוטות.
להרשמה
חקירה (עם אסימפטוטות)
דוגמה 3 לחקירה של פונקציה מעריכית עם e - עם אסימפטוטות.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 1 שאלה מבגרות קיץ מועד ב׳ תשע״ד, 807.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 2 שאלה מבגרות קיץ מועד א׳ תשס״ח, 007.
להרשמה
הפונקציה המעריכית (עם בסיס a)
תכונות הפונקציה המעריכית (עם בסיס a).
להרשמה
הנגזרות של פונקציות מעריכיות עם בסיס a
הֿנגזרת הפונקציה המעריכית ומספר דוגמאות בסיסיות.
להרשמה
מקבץ דוגמאות
דוגמאות 1-7.
להרשמה
מציאת משוואת משיק
דוגמה למציאת משוואת משיק.
להרשמה
נקודות קיצון ותחומי עלייה/ירידה
דוגמה למציאת נקודות קיצון ותחומי עלייה וירידה.
להרשמה
נקודות פיתול ותחומי קעירות מעלה/מטה
דוגמה למציאת נקודות פיתול ותחומי קעירות מעלה ומטה.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 1 שאלה מבגרות חורף תשע״ה, 805.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 2 שאלה מבגרות קיץ מועד ב׳ תשע״ד, 805.
להרשמה
חשבון דיפרנציאלי - פונקציות לוגריתמיות
נגזרות, תחום הגדרה, נקודות קיצון, תחומי עלייה וירידה, משיקים, נקודות פיתול, תחומי קעירות, אסימפטוטות וחקירה של פונקציות לוגריתמיות.
הפונקציה הלוגריתמית
תכונות הפונקציה הלוגריתמית (כולל פונקציות ln).
להרשמה
תחום הגדרה - מקבץ דוגמאות (חלק א׳)
דוגמאות 1-3.
להרשמה
מקבץ דוגמאות (חלק ב׳)
דוגמאות 4-7.
להרשמה
הנגזרות של פונקציות לוגריתמיות ln
נגזרת הפונקציה הלוגריתמית ln ומספר דוגמאות בסיסיות.
להרשמה
מקבץ דוגמאות (חלק א׳)
דוגמאות 1-5.
להרשמה
מקבץ דוגמאות (חלק ב׳)
דוגמאות 6-9.
להרשמה
משוואת משיק
דוגמה מספר 1.
להרשמה
משוואת משיק
דוגמה מספר 2.
להרשמה
משוואת משיק
דוגמה למשוואת משיק שלא בנקודת השקה.
להרשמה
נקודות קיצון ותחומי עלייה וירידה
דוגמה לנקודות קיצון ותחומי עלייה/ירידה.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 1 מבגרות קיץ מועד ב׳ תשע״ב, 805.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 2 מבגרות קיץ מועד ב׳ תשע״א, 004.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 3 מבגרות קיץ מועד א׳ תש״ע, 004.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 4.
להרשמה
נקודות פיתול ותחומי קעירות
דוגמה.
להרשמה
אסימפטוטות
אסימפטוטות אנכיות ואופקיות.
להרשמה
מקבץ דוגמאות (חלק א׳)
דוגמאות מספר 1-3.
להרשמה
מקבץ דוגמאות (חלק ב׳)
דוגמאות מספר 4-6.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מבגרות חורף תשע״ה, 805.
להרשמה
חקירה של פונקציות לוגריתמיות (ללא אסימפטוטות)
דוגמה 1 לחקירה ללא אסימפטוטות.
להרשמה
חקירה של פונקציות לוגריתמיות (ללא אסימפטוטות)
דוגמה 2 לחקירה ללא אסימפטוטות.
להרשמה
חקירה של פונקציות לוגריתמיות (עם אסימפטוטות)
דוגמה 1 לחקירה עם אסימפטוטות.
להרשמה
חקירה של פונקציות לוגריתמיות (עם אסימפטוטות)
דוגמה 2 לחקירה עם אסימפטוטות.
להרשמה
חקירה של פונקציות לוגריתמיות (עם אסימפטוטות)
דוגמה 3 לחקירה עם אסימפטוטות.
להרשמה
הנגזרות של פונקציות לוגריתמיות log
נגזרת הפונקציה הלוגריתמית log.
להרשמה
מקבץ דוגמאות
דוגמאות 1-6.
להרשמה
משוואת משיק
דוגמה למציאת משוואת משיק.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מבגרות חורף תשס״ח, 007.
להרשמה
חקירה
דוגמה מספר 1.
להרשמה
חקירה
דוגמה מספר 2 מבגרות חורף תשע״ב, 805.
להרשמה
חשבון דיפרנציאלי - פונקציות עם שורשים מסדר גבוה ופונקציות עם מעריך רציונאלי
נגזרות, תחום הגדרה, נקודות קיצון, תחומי עלייה וירידה, משיקים, נקודות פיתול, תחומי קעירות, אסימפטוטות וחקירה של פונקציות לוגריתמיות.
פונקציות עם שורשים ופונקציות עם מעריך רציונאלי
פונקציות עם שורש מסדר גבוה ופונקציות עם מעריך שניתן לרשום בצורת שבר.
להרשמה
תחום הגדרה - מקבץ דוגמאות
דוגמאות 1-10.
להרשמה
נגזרות של פונקציות עם שורשים ומעריך רציונאלי
נגזרת של פונקציה עם שורש ופונקציה עם מעריך רציונאלי.
להרשמה
מקבץ דוגמאות
דוגמאות 1-5.
להרשמה
משוואת משיק
דוגמה מספר 1.
להרשמה
משוואת משיק
דוגמה מספר 2.
להרשמה
נקודות קיצון ותחומי עלייה/ירידה
נקודות קיצון וקיצון בקצה תחום ההגדרה.
להרשמה
דוגמה
דוגמה למציאת נקודת קיצון.
להרשמה
נקודות פיתול ותחומי קעירות מעלה/מטה
נקודות פיתול בפונקציות עם שורשים.
להרשמה
חקירה של פונקציות עם שורשים (ללא אסימפטוטות)
דוגמה מספר 1.
להרשמה
חקירה של פונקציות עם שורשים (ללא אסימפטוטות)
דוגמה מספר 2 (עם פרמטרים).
להרשמה
חקירה של פונקציות עם שורשים (עם אסימפטוטות)
דוגמה מספר 3.
להרשמה
חשבון אינטגרלי - אינטגרל לא מסויים
האינטגרל הלא מסויים בפונקציות מעריכיות, לוגריתמיות, שורשים ומעריך רציונאלי.
אינטגרל של פונקציות מעריכיות
אינטגרל לפונקציה מערכית (עם בסיס e ובסיס a).
להרשמה
מקבץ דוגמאות (חלק א׳)
דוגמאות 1-5.
להרשמה
מקבץ דוגמאות (חלק ב׳)
דוגמאות 6-10.
להרשמה
אינטגרל של פונקציות לוגריתמיות
אינטגרלים של פונקציות שהתוצאה שלהם היא פונקציה לוגריתמית.
להרשמה
מקבץ דוגמאות (חלק א׳)
דוגמאות מספר 1-6.
להרשמה
מקבץ דוגמאות (חלק ב׳)
דוגמאות מספר 7-10.
להרשמה
דוגמה
דוגמה.
להרשמה
אינטגרל של פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי
אינטגרלים לפונקציות עם שורשים מסדר גבוה (חזקה עם מערך רציונאלי).
להרשמה
מקבץ דוגמאות
מקבץ דוגמאות.
להרשמה
שיטות אינטגרציה מתקדמות - שיטת ההצבה
שיטת ההצבה לפתרון אינטגרלים.
להרשמה
מקבץ דוגמאות (חלק א׳)
דוגמאות מספר 1-3.
להרשמה
מקבץ דוגמאות (חלק ב׳)
דוגמאות מספר 4-10.
להרשמה
שיטות אינטגרציה מתקדמות - חלוקת פולינום
שיטת חלוקת הפולינום לפתרון אינטגרלים.
להרשמה
מקבץ דוגמאות
מקבץ דוגמאות לאינטגרלים הנפתרים בעזרת חלוקת פולינום.
להרשמה
מציאת פונקציה קדומה יחידה
מציאת קבוע האינטגרציה C.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 1.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 2.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 3.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 4.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 5.
להרשמה
חשבון אינטגרלי - אינטגרל מסויים
האינטגרל המסויים לחישוב שטח ונפח גוף סיבוב
האינטגרל המסויים
חישוב האינטגרל המסויים.
להרשמה
מקבץ דוגמאות (חלק א׳)
דוגמאות מספר 1-4.
להרשמה
מקבץ דוגמאות (חלק ב׳)
דוגמאות מספר 5-6.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 1.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 2.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 3.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 4 מבגרות קיץ מועד א׳ תשס״ח, 004.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 5 מבגרות קיץ מועד ב׳ תשס״ח, 004.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 6.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 7 שאלה מבגרות קיץ מועד א׳ תשע״א, 805.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 8.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 9 מבגרות קיץ מועד ב׳ תשס״ח, 007.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 10 מבגרות חורף תשס״ט, 007.
להרשמה
חשבון אינטגרלי - נפח גוף סיבוב
האינטגרל המסויים לחישוב נפח גוף סיבוב.
נפח גוף סיבוב
חזרה על דרכי חישוב נפח גוף המתקבל מסיבוב סביב ציר ה- x.
פעיל
דוגמה
דוגמה מספר 1.
פעיל
דוגמה
דוגמה מספר 2.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 3.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 4.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 5 (עם פרמטר).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 6 מבגרות קיץ מועד ב׳ תשס״ח, 807.
להרשמה