הצעה לפתרון מלא לבגרות חורף מועד א׳ 2021 שאלון 182 - שאלון 801 | פתרון בגרות במתמטיקה | בגרות אונליין

 

להלן פתרון מלא לבגרות במתמטיקה מועד חורף 2021 מועד א׳ שאלון 182 (שאלון 801) לתלמידי 3 יחידות לימוד במתמטיקה.
 

שאלה מספר 1 - בגרות חורף מועד א׳ 2021 שאלון 182 - שאלון 801: 

שאלה מספר 2 - בגרות חורף מועד א׳ 2021 שאלון 182 - שאלון 801: 

שאלה מספר 3 - בגרות חורף מועד א׳ 2021 שאלון 182 - שאלון 801: 

שאלה מספר 4 - בגרות חורף מועד א׳ 2021 שאלון 182 - שאלון 801: 

שאלה מספר 5 - בגרות חורף מועד א׳ 2021 שאלון 182 - שאלון 801: 

שאלה מספר 6 - בגרות חורף מועד א׳ 2021 שאלון 182 - שאלון 801: