הצעה לפתרון מלא לבגרות חורף מועד א׳ 2021 שאלון 481 - שאלון 804 | פתרון בגרות במתמטיקה | בגרות אונליין

 

להלן פתרון מלא לבגרות במתמטיקה מועד חורף 2021 מועד א׳ שאלון 481 (שאלון 804) לתלמידי 4 יחידות לימוד במתמטיקה.
 

שאלה מספר 1 - בגרות חורף מועד א׳ 2021 שאלון 481 - שאלון 804: 

שאלה מספר 2 - בגרות חורף מועד א׳ 2021 שאלון 481 - שאלון 804: 

שאלה מספר 3 - בגרות חורף מועד א׳ 2021 שאלון 481 - שאלון 804: 

שאלה מספר 4 - בגרות חורף מועד א׳ 2021 שאלון 481 - שאלון 804: 

שאלה מספר 5 - בגרות חורף מועד א׳ 2021 שאלון 481 - שאלון 804: 

שאלה מספר 6 - בגרות חורף מועד א׳ 2021 שאלון 481 - שאלון 804: 

שאלה מספר 7 - בגרות חורף מועד א׳ 2021 שאלון 481 - שאלון 804: 

שאלה מספר 8 - בגרות חורף מועד א׳ 2021 שאלון 481 - שאלון 804: