מיקוד חורף 2021

עדכונים לקראת בגרות חורף 2021 (עדכון אחרון 01.09.20):

 

הבגרות במועד חורף הקרוב תתקיים בדומה למועד קיץ 20. בבגרות קיץ 20 מבנה הבחינה השתנה וגם התפרסם מיקוד (נושאים שירדו בחומר הלימוד) לבחינה, להלן קישור למבנה הבחינה החדש ולמיקוד החומר. את ההודעה הרשמית של המפמ״ר ניתן לראות בקישור.
 
כל עדכון שיהיה עד הבגרות יפורסם כאן - שימו לב לתאריך העדכון האחרון.
 

שאלון 807:

 
עיקרי הדברים:
 • בשאלון 807 (582) על התלמיד לענות על 3 שאלות מתוך 5 ללא הגבלת פרקים, ז״א שניתן לבחור כמה שאלות שרוצים מכל פרק (לדוגמה ניתן לענות על שאלה אחת בפרק א׳ ו- 2 שאלות בפרק ב׳).
 • נושאים שירדו בפרק א׳:
 1. מעבר לוגריתם מבסיס לבסיס.
 2. תנאי שמשוואה מייצגת מעגל.
 3. משוואת משיק בנקודה על הפרבולה.
 4. אליפסה.
 5. בטריגונומטריה במרחב לא פירמידה שבסיסה משולש ישר זווית או חד זווית. לא יהיה שימוש בחלק גדול מהמשפטים ונושאים שנלמדו בשאלון קודם.
 6. בוקטורים לא יהיה מצב הדדי בין ישרים ומצב הדדי בין מישורים (כן יהיה מצב הדדי בין ישר למישור). לא יהיה זויות בין ישר למישור או בין שני מישורים. לא יהיה מרחק נקודה ממישור, נקודה מישר או מרחק בין מישורים, בין ישר למישור, בין ישרים מקבילים או ישרים מצטלבים.
 7. במספרים מרוכבים לא יהיו שאלות המשלבות סדרות.
 • נושאים שירדו בפרק ב׳:
 1. בעיות גידול ודעיכה.
 2. פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי.
 3. פונקציות ערך מוחלט.
 4. זוגיות/אי זוגיות הפונקציה.
 5. בעיות קיצון של אינטגרלים או של גרפים.
 6. לא יהיו שאלות של פונקציה מעריכית עם בסיס a (שאינו e) או פונקציול לוגריתמיות עם בסיס a ( פונקציות שאינן ln).
 7. נפח גוף סיבוב.
 8. לא יהיה שאלות עם שילוב של פונקציות טריגונומטריות (משאלון 806).
 • חלק מהנושאים שירדו בשאלון 806 כן יהיו בשאלון 807, לדוגמה: פיתול וקעירות הפונקציה, הקשר בין גרף הפונקציה לנגזרות.

שאלון 806:

 
עיקרי הדברים:
 • בשאלון 806 (581) על התלמיד לענות על 5 שאלות מתוך 8 ללא הגבלת פרקים, ז״א שניתן לבחור כמה שאלות שרוצים מכל פרק (לדוגמה ניתן לענות על 2 שאלות בפרק א׳ ו- 3 שאלות בפרק ג׳ וכך להמנע מלענות על שאלות בפרק ב׳ (גיאומטריה וטריגונומטריה).
 • נושאים שירדו בפרק א׳:
 1. בעיות הספק ועבודה (השאלה הראשונה בבחינה תהיה רק בבעיות תנועה).
 2. סדרות חשבוניות ומעורבות (יהיו רק סדרות הנדסיות סופיות ואין סופיות, יכולות להשאל שאלות של סדרה הנדסית המוגדרת בעזרת איבר כללי).
 • נושאים שירדו בפרק ב׳:
 1. משפטים בגיאומטריה שירדו: משפט חוצה זווית פנימית במשולש, מרכזי מעגלים חוסמים וחסומים במשולש, פרופורציה במשולש ישר זווית.
 • נושאים שירדו בפרק ג׳:
 1. מציאת משוואת משיק בנקודה שאינה נקודת ההשקה.
 2. הקשר בין הפונקציה לנגזרות.
 3. נקודות פיתול וקעירות הפונקציה.
 4. פונקציית ערך מוחלט.
 5. מציאת פונקציה לפי נגזרת ונקודה.
 6. אינטגרל מנה עם חזקה או עם שורש.
 7. נפח גוף סיבוב.
 8. בעיות קיצון במרחב.

שאלון 805:

 
עיקרי הדברים:
 • בשאלון 805 (482) על התלמיד לענות על 3 שאלות מתוך 5 ללא הגבלת פרקים, ז״א שניתן לבחור כמה שאלות שרוצים מכל פרק (לדוגמה ניתן לענות על שתי שאלות בפרק א׳ ושאלה אחת בפרק ב׳).
 • נושאים שירדו בפרק א׳:
 1. מעבר לוגריתם מבסיס לבסיס.
 2. א״ש לוגריתמי.
 3. סדרה הנדסית סופית ואינסופית (כן יהיה חשבונית, כללית ומעורבת).
 4. בטריגונומטריה במרחב לא יהיה תיבה, קובייה או פירמידה ישרה שבסיס משולש ישר זווית או חד זווית (כן יהיה פירמידה ישרה שבסיסה מלבן).
 • נושאים שירדו בפרק ב׳:
 1. בעיות גידול ודעיכה.
 2. פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי.
 3. לא יהיו שאלות של פונקציה מעריכית עם בסיס a (שאינו e) או פונקציול לוגריתמיות עם בסיס a ( פונקציות שאינן ln).
 4. לא יהיו אסימפטוטות של מכפלה או מנה של פונקציית חזקה עם שאר הפונקציות לשאלון זה.
 5. זוגיות/א״ז של פונקציות טריגונומטריות.
 6. אינטגרל לא מסויים (לא יהיה מציאת פונקציה ע״פ נגזרת ונקודה).
 7. חלק מהנושאים שירדו בשאלון 804 כן יהיו בשאלון 805.

שאלון 804:

 
עיקרי הדברים:
 • בשאלון 804 (481) על התלמיד לענות על 5 שאלות מתוך 8 ללא הגבלת פרקים, ז״א שניתן לבחור כמה שאלות שרוצים מכל פרק (לדוגמה ניתן לענות על 2 שאלות בפרק א׳ ו- 3 שאלות בפרק ג׳ וכך להמנע מלענות על שאלות בפרק ב׳ (גיאומטריה וטריגונומטריה).
 • נושאים שירדו בפרק א׳:
 1. בעיות קנייה ומכירה ובעיות גיאומטריות במישור ובמרחב (השאלה הראשונה בבחינה תהיה רק בבעיות תנועה).
 2. ירד חיתוך של שני מעגלים בגיאומטריה אנליטית.
 • נושאים שירדו בפרק ב׳:
 1. חפיפת משולשים, מפגש תיכונים במשולש, משפט חוצה זווית פנימית במשולש, במשולשים דומים יחסים בין תיכונים, חוצי זווית, גבהים, היקפים, שטחים ורדיוסי מעגלים חוסמים וחסומים. שני מעגלים נחתכים או משיקים מבפנים או מבחוץ. מרובע חוסם מעגל וחסום במעגל. מרכז מעגל חוסם כמפגש אנכים אמצעיים, מרכז מעגל חסום כמפגש חוצי זווית.
 2. בטריגונומטריה ירד היקף ושטח מעגל, אורך קשת ושטח גזרה. 
 • נושאים שירדו בפרק ג׳:
 1. זוגיות/אי זוגיות הפונקציה.
 2. אינטגרל של פונציית מנה עם שורש במכנה.
 3. אינטגרל לא מסויים (כולל פונקציה ע״פ נגזרת ונקודה).
 4. אינגרל של פונק׳ מורכבת כאשר הפונקציה הפנימית ממעלה ראשונה (לינארית).
 5. חישוב שטחים מורכבים.
 6. בעיות קיצון במרחב.