הצעה לפתרון מלא לבגרות חורף 2012 שאלון 801 | פתרון בגרות במתמטיקה | בגרות אונליין

להלן פתרון מלא לבגרות במתמטיקה מועד חורף 2012 שאלון 801 לתלמידי 3 יחידות לימוד במתמטיקה.
 

שאלה מספר 1 - בגרות חורף 2012 שאלון 801:

שאלה מספר 2 - בגרות חורף 2012 שאלון 801:

שאלה מספר 3 - בגרות חורף 2012 שאלון 801:

שאלה מספר 4 - בגרות חורף 2012 שאלון 801:

שאלה מספר 5 - בגרות חורף 2012 שאלון 801:

שאלה מספר 6 - בגרות חורף 2012 שאלון 801: