הצעה לפתרון מלא לבגרות קיץ מועד א׳ 2015 שאלון 801 | פתרון בגרות במתמטיקה | בגרות אונליין

הצעה לפתרון מלא לבגרות קיץ 2015 מועד א׳ שאלון 801:
להלן פתרון מלא לבגרות במתמטיקה מועד קיץ א׳ 2015 שאלון 801 (שאלון 182 במתכונת החדשה) לתלמידי 3 יחידות לימוד במתמטיקה.
 

שאלה מספר 1 - בגרות קיץ 2015 מועד א׳ שאלון 801 : 

שאלה מספר 2 - בגרות קיץ 2015 מועד א׳ שאלון 801 : 

שאלה מספר 3 - בגרות קיץ 2015 מועד א׳ שאלון 801 : 

שאלה מספר 4 - בגרות קיץ 2015 מועד א׳ שאלון 801 : 

שאלה מספר 5 - בגרות קיץ 2015 מועד א׳ שאלון 801 : 

שאלה מספר 6 - בגרות קיץ 2015 מועד א׳ שאלון 801 :