הצעה לפתרון מלא לבגרות קיץ מועד ב׳ 2020 שאלון 381 - שאלון 802 | פתרון בגרות במתמטיקה | בגרות אונליין

 

להלן פתרון מלא לבגרות במתמטיקה מועד קיץ ב׳ 2020 שאלון 381 (שאלון 802) לתלמידי 3 יחידות לימוד במתמטיקה.
 

שאלה מספר 1 - בגרות קיץ מועד ב׳ 2020 שאלון 381 / שאלון 802:

שאלה מספר 2 - בגרות קיץ מועד ב׳ 2020 שאלון 381 / שאלון 802:

שאלה מספר 3 - בגרות קיץ מועד ב׳ 2020 שאלון 381 / שאלון 802:

שאלה מספר 4 - בגרות קיץ מועד ב׳ 2020 שאלון 381 / שאלון 802:

שאלה מספר 5 - בגרות קיץ מועד ב׳ 2020 שאלון 381 / שאלון 802:

שאלה מספר 6 - בגרות קיץ מועד ב׳ 2020 שאלון 381 / שאלון 802: