הצעה לפתרון מלא לבגרות קיץ 2014 מועד ג׳ שאלון 804 | פתרון בגרות במתמטיקה | בגרות אונליין

 

להלן פתרון מלא לבגרות במתמטיקה מועד קיץ ג׳ 2014 שאלון 804 לתלמידי 4 יחידות לימוד במתמטיקה.
 

שאלה מספר 1 - בגרות קיץ 2014 מועד ג׳ שאלון 804:

שאלה מספר 2 - בגרות קיץ 2014 מועד ג׳ שאלון 804:

שאלה מספר 3 - בגרות קיץ 2014 מועד ג׳ שאלון 804:

שאלה מספר 4 - בגרות קיץ 2014 מועד ג׳ שאלון 804:

 

שאלה מספר 5 - בגרות קיץ 2014 מועד ג׳ שאלון 804:

 

שאלה מספר 6 - בגרות קיץ 2014 מועד ג׳ שאלון 804:

 

שאלה מספר 7 - בגרות קיץ 2014 מועד ג׳ שאלון 804:

שאלה מספר 8 - בגרות קיץ 2014 מועד ג׳ שאלון 804: