הצעה לפתרון מלא לבגרות קיץ 2014 מועד ב׳ שאלון 801 | פתרון בגרות במתמטיקה | בגרות אונליין

 
להלן פתרון מלא לבגרות במתמטיקה מועד קיץ ב׳ 2014 שאלון 801 לתלמידי 3 יחידות לימוד במתמטיקה.

פתרון מלא - בגרות קיץ מועד ב׳ 2014 שאלון 801 (פתרון מלא של משרד החינוך):