הצעה לפתרון מלא לבגרות קיץ 2014 מועד ג׳ שאלון 805 | פתרון בגרות במתמטיקה | בגרות אונליין

 

להלן פתרון מלא לבגרות במתמטיקה מועד קיץ ג׳ 2014 שאלון 805 לתלמידי 4 יחידות לימוד במתמטיקה.
 

שאלה מספר 1 - בגרות קיץ 2014 מועד ג׳ שאלון 805:

שאלה מספר 2 - בגרות קיץ 2014 מועד ג׳ שאלון 805:

שאלה מספר 3 - בגרות קיץ 2014 מועד ג׳ שאלון 805:

שאלה מספר 4 - בגרות קיץ 2014 מועד ג׳ שאלון 805:

שאלה מספר 5 - בגרות קיץ 2014 מועד ג׳ שאלון 805: