הצעה לפתרון מלא לבגרות קיץ 2014 מועד ג׳ שאלון 807 | פתרון בגרות במתמטיקה | בגרות אונליין

 

להלן פתרון מלא לבגרות במתמטיקה מועד קיץ ג׳ 2014 שאלון 807 לתלמידי 5 יחידות לימוד במתמטיקה.

שאלה מספר 1 - בגרות קיץ 2014 מועד ג׳ שאלון 807:

שאלה מספר 2 - בגרות קיץ 2014 מועד ג׳ שאלון 807:

שאלה מספר 3 - בגרות קיץ 2014 מועד ג׳ שאלון 807:

שאלה מספר 4 - בגרות קיץ 2014 מועד ג׳ שאלון 807:

שאלה מספר 5 - בגרות קיץ 2014 מועד ג׳ שאלון 807: