הצעה לפתרון מלא לבגרות קיץ 2018 מועד א׳ שאלון 182 | פתרון בגרות במתמטיקה | בגרות אונליין

 

להלן פתרון מלא לבגרות במתמטיקה מועד קיץ א׳ 2018 שאלון 182 (שאלון 801) לתלמידי 3 יחידות לימוד במתמטיקה.
 

שאלה מספר 1 - בגרות קיץ 2018 מועד א׳ שאלון 182 / שאלון 801:

שאלה מספר 2 - בגרות קיץ 2018 מועד א׳ שאלון 182 / שאלון 801:

שאלה מספר 3 - בגרות קיץ 2018 מועד א׳ שאלון 182 / שאלון 801:

שאלה מספר 4 - בגרות קיץ 2018 מועד א׳ שאלון 182 / שאלון 801:

שאלה מספר 5 - בגרות קיץ 2018 מועד א׳ שאלון 182 / שאלון 801::

שאלה מספר 6 - בגרות קיץ 2018 מועד א׳ שאלון 182 / שאלון 801: