הצעה לפתרון מלא לבגרות קיץ 2018 מועד ב׳ שאלון 802 - 381 | פתרון בגרות במתמטיקה | בגרות אונליין

להלן פתרון מלא לבגרות במתמטיקה מועד קיץ ב׳ 2018 שאלון 802 (שאלון 381 במתכונת החדשה) לתלמידי 3 יחידות לימוד במתמטיקה.
 

שאלה מספר 1 - בגרות קיץ 2018 מועד ב׳ שאלון 802 - 381: 

שאלה מספר 2 - בגרות קיץ 2018 מועד ב׳ שאלון 802 - 381:

שאלה מספר 3 - בגרות קיץ 2018 מועד ב׳ שאלון 802 - 381:

שאלה מספר 4 - בגרות קיץ 2018 מועד ב׳ שאלון 802 - 381:

שאלה מספר 5 - בגרות קיץ 2018 מועד ב׳ שאלון 802 - 381:

שאלה מספר 6 - בגרות קיץ 2018 מועד ב׳ שאלון 802 - 381: