הצעה לפתרון מלא לבגרות חורף 2019 שאלון 382 - שאלון 803 | פתרון בגרות במתמטיקה | בגרות אונליין

 

להלן פתרון מלא לבגרות במתמטיקה מועד חורף 2019 שאלון 382 (שאלון 803) לתלמידי 3 יחידות לימוד במתמטיקה.
 

שאלה מספר 1 - בגרות חורף 2019 שאלון 382 / שאלון 803:

שאלה מספר 2 - בגרות חורף 2019 שאלון 382 / שאלון 803:

שאלה מספר 3 - בגרות חורף 2019 שאלון 382 / שאלון 803:

שאלה מספר 4 - בגרות חורף 2019 שאלון 382 / שאלון 803:

שאלה מספר 5 - בגרות חורף 2019 שאלון 382 / שאלון 803

שאלה מספר 6 - בגרות חורף 2019 שאלון 382 / שאלון 803: