הצעה לפתרון מלא לבגרות קיץ 2013 מועד א׳ שאלון 801 | פתרון בגרות במתמטיקה | בגרות אונליין

 

להלן פתרון מלא לבגרות במתמטיקה מועד קיץ א׳ 2013 שאלון 801 לתלמידי 3 יחידות לימוד במתמטיקה.