הצעה לפתרון מלא לבגרות קיץ 2013 מועד א׳ שאלון 804 | פתרון בגרות במתמטיקה | בגרות אונליין

 

להלן פתרון מלא לבגרות במתמטיקה מועד קיץ א׳ 2013 שאלון 804 לתלמידי 4 יחידות לימוד במתמטיקה.