הצעה לפתרון מלא לבגרות קיץ 2014 מועד ב׳ שאלון 804 | פתרון בגרות במתמטיקה | בגרות אונליין

 
להלן פתרון מלא לבגרות במתמטיקה מועד קיץ ב׳ 2014 שאלון 804 לתלמידי 4 יחידות לימוד במתמטיקה.

פתרון מלא - בגרות קיץ מועד ב׳ 2014 שאלון 804 (פתרון מלא של משרד החינוך):