הצעה לפתרון מלא לבגרות קיץ 2018 מועד ב׳ שאלון 803 - 382 | פתרון בגרות במתמטיקה | בגרות אונליין

להלן פתרון מלא לבגרות במתמטיקה מועד קיץ ב׳ 2018 שאלון 803 (שאלון 382 במתכונת החדשה) לתלמידי 3 יחידות לימוד במתמטיקה.
 

שאלה מספר 1 - בגרות קיץ 2018 מועד ב׳ שאלון 803 - 382: 

שאלה מספר 2 - בגרות קיץ 2018 מועד ב׳ שאלון 803 - 382:

שאלה מספר 3 - בגרות קיץ 2018 מועד ב׳ שאלון 803 - 382:

שאלה מספר 4 - בגרות קיץ 2018 מועד ב׳ שאלון 803 - 382:

שאלה מספר 5 - בגרות קיץ 2018 מועד ב׳ שאלון 803 - 382:

שאלה מספר 6 - בגרות קיץ 2018 מועד ב׳ שאלון 803 - 382: