הצעה לפתרון מלא לבגרות קיץ 2018 מועד ב׳ שאלון 805 - 482 | פתרון בגרות במתמטיקה | בגרות אונליין

 

להלן פתרון מלא לבגרות במתמטיקה מועד קיץ ב׳ 2018 שאלון 805 (שאלון 482 במתכונת החדשה) לתלמידי 4 יחידות לימוד במתמטיקה.
 

שאלה מספר 1 - בגרות קיץ 2018 מועד ב׳ שאלון 805 - 482:

שאלה מספר 2 - בגרות קיץ 2018 מועד ב׳ שאלון 805 - 482:

שאלה מספר 3 - בגרות קיץ 2018 מועד ב׳ שאלון 805 - 482:

שאלה מספר 4 - בגרות קיץ 2018 מועד ב׳ שאלון 805 - 482:

שאלה מספר 5 - בגרות קיץ 2018 מועד ב׳ שאלון 805 - 482: