הצעה לפתרון מלא לבגרות קיץ 2018 מועד ב׳ שאלון 806 - 581 | פתרון בגרות במתמטיקה | בגרות אונליין

 

להלן פתרון מלא לבגרות במתמטיקה מועד קיץ ב׳ 2018 שאלון 806 (שאלון 581 במתכונת החדשה) לתלמידי 5 יחידות לימוד במתמטיקה.
 

שאלה מספר 1 - בגרות קיץ 2018 מועד ב׳ שאלון 806 - 581:

שאלה מספר 2 - בגרות קיץ 2018 מועד ב׳ שאלון 806 - 581:

שאלה מספר 3 - בגרות קיץ 2018 מועד ב׳ שאלון 806 - 581:

שאלה מספר 4 - בגרות קיץ 2018 מועד ב׳ שאלון 806 - 581:

שאלה מספר 5 - בגרות קיץ 2018 מועד ב׳ שאלון 806 - 581:

שאלה מספר 6 - בגרות קיץ 2018 מועד ב׳ שאלון 806 - 581:

שאלה מספר 7 - בגרות קיץ 2018 מועד ב׳ שאלון 806 - 581:

שאלה מספר 8 - בגרות קיץ 2018 מועד ב׳ שאלון 806 - 581: