הצעה לפתרון מלא לבגרות קיץ 2018 מועד ב׳ שאלון 807 - 582| פתרון בגרות במתמטיקה | בגרות אונליין

 

להלן פתרון מלא לבגרות במתמטיקה מועד קיץ ב׳ 2018 שאלון 807 (שאלון 582 במתכונת החדשה) לתלמידי 5 יחידות לימוד במתמטיקה.
 

שאלה מספר 1 - בגרות קיץ 2018 מועד ב׳ שאלון 807 - 582:

שאלה מספר 2 - בגרות קיץ 2018 מועד ב׳ שאלון 807 - 582:

שאלה מספר 3 - בגרות קיץ 2018 מועד ב׳ שאלון 807 - 582: 

שאלה מספר 4 - בגרות קיץ 2018 מועד ב׳ שאלון 807 - 582:

שאלה מספר 5 - בגרות קיץ 2018 מועד ב׳ שאלון 807 - 582: