הצעה לפתרון מלא לבגרות קיץ 2018 מועד א׳ שאלון 482 | פתרון בגרות במתמטיקה | בגרות אונליין

 
להלן פתרון מלא לבגרות במתמטיקה מועד קיץ א׳ 2018 שאלון 482 (שאלון 805) לתלמידי 4 יחידות לימוד במתמטיקה.
 

שאלה מספר 1 - בגרות קיץ 2018 מועד א׳ שאלון 482 / שאלון 805:

שאלה מספר 2 - בגרות קיץ 2018 מועד א׳ שאלון 482 / שאלון 805:

שאלה מספר 3 - בגרות קיץ 2018 מועד א׳ שאלון 482 / שאלון 805:

שאלה מספר 4 - בגרות קיץ 2018 מועד א׳ שאלון 482 / שאלון 805:

שאלה מספר 5 - בגרות קיץ 2018 מועד א׳ שאלון 482 / שאלון 805: