הצעה לפתרון מלא לבגרות קיץ 2018 מועד א׳ שאלון 481 | פתרון בגרות במתמטיקה | בגרות אונליין

 

להלן פתרון מלא לבגרות במתמטיקה מועד קיץ א׳ 2018 שאלון 481 (שאלון 804) לתלמידי 4 יחידות לימוד במתמטיקה.
 

שאלה מספר 1 - בגרות קיץ 2018 מועד א׳ שאלון 481/ שאלון 804:

שאלה מספר 2 - בגרות קיץ 2018 מועד א׳ שאלון 481/ שאלון 804:

שאלה מספר 3 - בגרות קיץ 2018 מועד א׳ שאלון 481/ שאלון 804:

שאלה מספר 4 - בגרות קיץ 2018 מועד א׳ שאלון 481/ שאלון 804:

שאלה מספר 5 - בגרות קיץ 2018 מועד א׳ שאלון 481/ שאלון 804:

שאלה מספר 6 - בגרות קיץ 2018 מועד א׳ שאלון 481/ שאלון 804:

שאלה מספר 7 - בגרות קיץ 2018 מועד א׳ שאלון 481/ שאלון 804:

שאלה מספר 8 - בגרות קיץ 2018 מועד א׳ שאלון 481/ שאלון 804: