הצעה לפתרון מלא לבגרות קיץ 2018 מועד א׳ שאלון 382 | פתרון בגרות במתמטיקה | בגרות אונליין

 

להלן פתרון מלא לבגרות במתמטיקה מועד קיץ א׳ 2018 שאלון 382 (שאלון 803) לתלמידי 3 יחידות לימוד במתמטיקה.
 

שאלה מספר 1 - בגרות קיץ 2018 מועד א׳ שאלון 382 / שאלון 803:

שאלה מספר 2 - בגרות קיץ 2018 מועד א׳ שאלון 382 / שאלון 803:

שאלה מספר 3 - בגרות קיץ 2018 מועד א׳ שאלון 382 / שאלון 803:

שאלה מספר 4 - בגרות קיץ 2018 מועד א׳ שאלון 382 / שאלון 803:

שאלה מספר 5 - בגרות קיץ 2018 מועד א׳ שאלון 382 / שאלון 803:

שאלה מספר 6 - בגרות קיץ 2018 מועד א׳ שאלון 382 / שאלון 803: