שאלון 801 בגרות חורף 2017 פתרון מלא

הצעה לפתרון מלא לבגרות חורף 2017 שאלון 801:
להלן פתרון מלא לבגרות במתמטיקה חורף 2017 שאלון 801 (שאלון 182 במתכונת החדשה) לתלמידי 3 יחידות לימוד במתמטיקה.
 

שאלה מספר 1 - בגרות חורף 2017 שאלון 801 - 182: 

שאלה מספר 2 - בגרות חורף 2017 שאלון 801 - 182: 

שאלה מספר 3 - בגרות חורף 2017 שאלון 801 - 182: 

שאלה מספר 4 - בגרות חורף 2017 שאלון 801 - 182: 

שאלה מספר 5 - בגרות חורף 2017 שאלון 801 - 182: 

שאלה מספר 6 - בגרות חורף 2017 שאלון 801 - 182: