שאלון 801 בגרות קיץ מועד ב׳ 2016 פתרון מלא

הצעה לפתרון מלא לבגרות קיץ 2016 מועד ב׳ שאלון 801:
להלן פתרון מלא לבגרות במתמטיקה מועד קיץ ב׳ 2016 שאלון 801 (שאלון 182 במתכונת החדשה) לתלמידי 3 יחידות לימוד במתמטיקה.
 

שאלה מספר 1 - בגרות קיץ 2016 מועד ב׳ שאלון 801 - 182: 

שאלה מספר 2 - בגרות קיץ 2016 מועד ב׳ שאלון 801 - 182:

שאלה מספר 3 - בגרות קיץ 2016 מועד ב׳ שאלון 801 - 182:

שאלה מספר 4 - בגרות קיץ 2016 מועד ב׳ שאלון 801 - 182:

שאלה מספר 5 - בגרות קיץ 2016 מועד ב׳ שאלון 801 - 182:

שאלה מספר 6 - בגרות קיץ 2016 מועד ב׳ שאלון 801 - 182: