שאלון 802 בגרות קיץ מועד א׳ 2016 פתרון מלא

הצעה לפתרון מלא לבגרות קיץ 2016 מועד א׳ שאלון 802: