עקרונות בדיקת בחינת הבגרות במתמטיקה

 
להלן קובץ שפירסם המפמ״ר לגבי עקרונות הבדיקה של הבגרות במתמטיקה.
כל התלמידים מתבקשים לעבור על דף זה, שאלות מומלץ לשלוח למתרגלים במייל math-teacher@bagrutonline.co.il
 
בגרות במתמטיקה, השלמת בגרות במתמטיקה, שיעורי וידאו מלאים במתמטיקה