סילבוס הקורס במתמטיקה - 3 יחידות לימוד (בגרות חורף 2017)

 
כל הנושאים בבגרות אונליין נלמדים מרמת הבסיס ועד רמת הבגרות.
להלן הרשימה המעודכנת של הנושאים הנלמדים בקורס 3 יחידות לימוד בשאלונים 801-803 לקראת בגרות חורף 2017:
 

פירוט נושאים לבחינת הבגרות במתמטיקה ברמת 3 יחידות לימוד | שאלון 801 + שאלון 802 + שאלון 803

 

שאלון 801

 

אלגברה

 1. פעולות בסיסיות במספרים - חיבור, חיסור, כפל וחילוק
 2. שברים ופעולות בסיסיות בשברים - חיבור, חיסור, כפל וחילוק
 3. פירוק לגורמים ע״י הוצאת גורם משותף
 4. משוואות ממעלה ראשונה וממעלה שנייה
 5. מערכת משוואות והמשמעות הגרפית של פתרון המערכת
 6. שינוי נושא בנוסחה
 7. שאלות מילוליות
  • קנייה ומכירה
  • קנייה ומכירה עם אחוזים
 8. קריאת גרפים 
 9. סדרות חשבוניות
  • הגדרה מילולית לפי הפרש בין איברים עוקבים
  • הגדרה לפי איבר כללי
  • סכום איברים
  • שאלות מילוליות בסדרות חשבוניות

גיאומטריה וטריגונומטריה

 1. גיאומטריה אנליטית
  • קטע, אמצע קטע, מרחק בין שתי נקודות
  • משוואת ישר ע״י שיפוע ונקודה ובעזרת שתי נקודות, המצב ההדדי של ישרים
  • חישוב שטחים במישור
 2. טריגונומטריה
  • הפונקציות הטריגונומטריות: סינוס, קוסינוס וטנגנס
  • טריגונומטריה במשולש ישר זווית
  • פירוק מצולעים למשולשים ישרי זווית
  • משולש שווה שוקיים, משולש כללי, מלבן ומעוין

סטטיסטיקה והסתברות

 1. סטטיסטיקה
  • שכיחות ושכיחות יחסית
  • טבלת שכיחויות
  • שכיח, חציון וממוצע
  • שיטות להצגת נתונים: דיאגרמת מקלות, דיאגרמת עיגול וסידור בטבלה
 2. הסתברות
  • חישוב הסתברות למאורע במרחב סופי
  • מאורעות בלתי תלויים (זוג מאורעות)
  • מאורע משלים
  • איחוד מאורעות

שאלון 802

 

אלגברה

 1. פירוק לגורמים ע״י בוצאת גורם משותף ושימוש לפישוט שברים אלגברים
 2. משוואות ומערכת משוואות ממעלה ראשונה ושנייה
 3. הפתרון הגרפי של מערכת משוואות (כולל חיתוך פרבולות)
 4. תכונות הפונקציה הלינארית והפונקציה הריבועית
 5. חזקות (חוקי החזקות  והרחבה לחזקות עם מעריך שלילי או אפס)
 6. כתיבה מדעית של מספרים
 7. סדרות חשבוניות
  • השלמה משאלון 801
  • הגדרה לפי כלל הנסיגה
 8. סדרות הנדסיות
  • הגדרה מילולית לפי הפרש בין איברים עוקבים
  • הגדרה לפי איבר כללי
  • הגדרה לפי כלל הנסיגה
  • סכום איברים
 9. בעיות גידול ודעיכה 

טריגונומטריה

 1. חזרה על טריגונומטריה משאלון 801
 2. הגדרת הפונקציות הטריגונומטריות סינוס, קוסינוס וטנגנס
 3. יישומים במישור
 4. מצולעים במישור (משולש ישר זווית, משולש שווה שוקיים, משולש כללי, מלבן, מעוין וטרפז)
 5. חישוב אורך קטע, היקף ושטח
 6. נוסחאות לשטח משולש בעזרת הפונקציות הטריגונומטריות
 7. טריגונומטריה במרחב ומושגים במרחב (ישר ניצב למישור, זווית בין ישר למישור, נפח, שטח פנים ושטח מעטפת בתיבה או פירמידה ישרה שבסיסה מלבן או ריבוע)

הסתברות, סטטיסטיקה והתםלגות נורמלית

 1. הסתברות
  • חישוב הסתברות למאורע במרחב סופי
  • מאורע משלים
  • איחוד מאורעות
  • חיתוך מאורעות
  • טבלה
  • דיאגרמת עץ ודיאגרמות נוספות
 2. סטטיסטיקה
  • שכיחות ושכיחות יחסית (כולל אחוזים)
  • טבלת שכיחויות
  • שכיח, חציון וממוצע
  • שיטות להצגת נתונים: דיאגרמת מקלות, דיאגרמת עיגול וסידור בטבלה
  • סטיית תקן
 3. התפלגות נורמלית

שאלון 803

 

אלגברה

 1. חזרה על האלגברה משאלונים קודמים

 2. בעיות מילוליות

  • ​​קנייה ומכירה (כולל אחוזים)

  • תנועה

  • גיאומטריות 

  • גיאומטריות במרחב

גיאומטריה

 1. גיאומטריה אנליטית של ישרים
  • מרחק בין נקודות
  • אמצע קטע
  • משוואת ישר
  • המצב ההדדי של ישרים
 2. גיאומטריה אנליטית של המעגל
  • מעגל קנוני
  • מעגל כללי
  • חיתוך מעגל וישר 
  • משיק למעגל כתנאי לניצבות

חדו״א (חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי)

 1. חשבון דיפרנציאלי
  • נגזרת וחוקי הנגזרות
  • משיק לפונקציה בנקודה על גרף הפונקציה
  • נגזרת של מספר קבוע, פולינום, שורש ופונקציה רציונאלית
  • תחום הגדרה
  • משוואת המשיק
  • נקודות קיצון
  • תחומי עלייה וירידה
  • אסימפטוטות אנכיות
  • אסימפטוטות אופקיות 
  • חקירת פונקציה
 2. חשבון אינטגרלי
  • פונקציה קדומה
  • אינטגרלים של מספר קבוע ושל פולינום
  • אינטגרל לא מסויים
  • מציאת פונקציה קדומה
  • אינטגרל מסויים
  • שטח בין פונקציה לצירים
  • שטח בין שתי פונקציות 
  • שטחים מורכבים
 3. בעיות קיצון
  • מספרים
  • גיאומטריה 
  • גופים במרחב
  • תונעה
  • קנייה ומכירה
  • גרפים
במהלך השיעורים נשים דגש על שאלות מבחינות בגרות משנים קודמות ונפתור תרגילים מתוך המאגר.