כל המידע על הבגרות במתמטיקה

 

על בחינות בגרות במתמטיקה:

הבגרות במתמטיקה נראית לעיתים קרובות מורכבת ומאתגרת, ברמות הגבוהות במיוחד, מסיבה זו תכנית הלימודים נבנית לפי סדר עולה ברמת הקושי, מהרמה הבסיסית ועד רמת הבגרות.
על מנת לקבל זכאות לתעודת הבגרות המיוחלת התלמידים נדרשים לקבל ציון עובר לפחות ברמת 3 יח"ל לפחות, אך כדי להתקבל לפקולטות היוקרתיות באוניברסיטאות ובמכללות נדרשת רמת סף של 4 יח"ל (וברוב המקרים אף 5 יח"ל).
את הבחינה במתמטיקה ניתן לעשות בשני מועדים, מועד חורף ומועד קיץ. בניגוד למועד חורף, במועד קיץ ניתן לגשת לשני מועדים לבחינה, מועד א׳ ומועד ב׳. מועדי חורף מתחילים בינואר-פברואר, לעומת זאת מועדי קיץ מתחילים בסביבות החודשים מאי, יוני ויולי (בדר"כ מועד א' במאי ומועד ב' ביולי). 
בעבר היה נהוג לפרסם מיקוד במתמטיקה, קרי החומר בו יש להתרכז לקראת בחינת הבגרות במתמטיקה, אך כיום (החל ממועד קיץ 2011) כבר לא מפורסם המיקוד. למרות שההמלצה לתלמיד היא ללמוד את כל החומר לבחינה, דבר זה לא הכרחי (לדוגמה, בשאלון 806 בחלק א' לתלמיד עומדת האפשרות לבחור שתי שאלות מתוך שלוש. תלמיד יכול ״לוותר״ על אחד הנושאים הבאים: שאלות מילוליות, הסתברות וסדרות בתנאי שהוא בטוח שהוא שולט בשני הנושאים האחרים).
את הנושאים לכל שאלון ניתן למצוא באתר המפמ"ר (לחצו עליי) או ישירות בקישור הבא (השאלונים מתייחסים לתוכנית הניסוי החדשה):
שאלונים 801, 802 ו- 803 - 3 יח"ל (קובץ WORD).
שאלונים 804 ו- 805 - 4 יח"ל (קובץ WORD).
שאלונים 806 ו- 807 - 5 יח"ל (קובץ WORD).
 
בגרות במתמטיקה, השלמת בגרות במתמטיקה, שיעורי וידאו מלאים במתמטיקה

 

מבנה הבחינה בבגרות במתמטיקה:

תלמידים הנבחנים בבחינת הבגרות במתמטיקה לפי המתכונת החדשה (שאלונים 801-807) יצטרכו לגשת לשאלונים הבאים (לחצו על מספר השאלון הרלוונטי לקריאה נוספת על מבנה השאלון, הנושאים בבחינה ועוד):
לניגשים ל-3 יח"ל: שאלונים 35801, 35802 ו- 35803.
לניגשים ל-4 יח"ל: שאלונים 35804 ו- 35805.
לניגשים ל-5 יח"ל: שאלונים 35806 ו- 35807.
הנבחנים רשאים להשתמש במחשבון ובדפי הנוסחאות המצורפים לבחינה בלבד (לבעלי התאמה ניתנים דפי נוסחאות מורחבים).
משקלם היחסי של השאלונים משתנה, החל מ-25% ועד ל- 65%, המשקל היחסי תלוי בשאלון ובמספר יחידות הלימוד אליהם ניגש התלמיד.
 
תלמידי בגרות אונליין - מסלול תלמידי משנה/אקסטרנים תלמידי בגרות אונליין - מסלול תלמידי תיכון
החל מ- 549 ₪ לכל שיעורי הוידאו, התרגולים, התמיכה המלאה, שיעורים פרטיים, קורס מרתון ועוד. למידע נוסף לחצו כאן.
 
השלמת בגרות במתמטיקה
החל מ- 51 ₪ לחודש לכל שיעורי הוידאו, התרגולים, התמיכה וקורס מרתון לקראת הבגרות. למידע נוסף לחצו כאן.
 
בגרות במתמטיקה 3 יחידות, 4 יחידות, 5 יחידות

 

תכנית הלימודים לקראת בחינות הבגרות במתמטיקה:

כיום ישנן שתי תכניות לימוד:
  1. תכנית מבנה הצבירה - תכנית זו אינה נלמדת יותר (מספרי שאלונים 001-007), בתכנית זו אין אפשרות לגשת לכל השאלונים ורוב התלמידים החדשים אינם רשאים להיבחן לפי תכנית זו.
  2. תכנית הניסוי החדשה - תכנית זו הינה התכנית העיקרית לפיה לומדים כיום (מספרי שאלונים 801-807).
שתי התכניות זהות מבחינת היקף החומר, ההבדלים העיקריים באים לידי ביטוי במספור השאלונים, היקף החומר בכל שאלון, רמת הקושי ואורך הבחינה.
החל משנת 2011 בבתי הספר התיכונים מלמדים לפי תכנית הניסוי החדשה וכך גם רוב תלמידי המשנה והתלמידים האקסטרנים (תלמידים מחוץ למסגרת הבית ספרית).
 
בגרות במתמטיקה, בחינות בגרות במתמטיקה, השלמת בגרות במתמטיקה בבגרות אונליין
 
 למעבר לעמוד הבא - בונוסים במתמטיקה והשלמת שאלונים ממתכונת הצבירה למתכונת החדשה
 למעבר לעמוד הקורסים במתמטיקה בבגרות אונליין