הצעה לפתרון מלא לבגרות חורף מועד נבצרים 2022 שאלון 382 - שאלון 803 | פתרון בגרות במתמטיקה | בגרות אונליין

 

להלן פתרון מלא לבגרות במתמטיקה מועד חורף נבצרים (מועד מיוחד) 2022 שאלון 382 (שאלון 803) לתלמידי 3 יחידות לימוד במתמטיקה.
 

שאלה מספר 1 - בגרות חורף נבצרים 2022 שאלון 382 - שאלון 803: 

 

שאלה מספר 2 - בגרות חורף נבצרים 2022 שאלון 382 - שאלון 803: 

 

שאלה מספר 3 - בגרות חורף נבצרים 2022 שאלון 382 - שאלון 803: 

 

שאלה מספר 4 - בגרות חורף נבצרים 2022 שאלון 382 - שאלון 803:

שאלה מספר 5 - בגרות חורף נבצרים 2022 שאלון 382 - שאלון 803:

שאלה מספר 6 - בגרות חורף נבצרים 2022 שאלון 382 - שאלון 803: