מוריה דואני, 4 יחידות

97 בבגרות!

הסרטונים מצויינים וגם נושא מורגב מוסבר באופן בהיר וקולח, ברוך ה׳ ממוצע הבגרות במתמטיקה גבוה במיוחד, בטוחה שזה הרבה בזכות בגרות אונליין, תודה רבה!